Rok 2015

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XVIII/170/2018, Z dnia: 18.12.2015

, Zmieniana:  
w sprawie określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których Gmina Miejska Sandomierz jest organem prowadzącym
Informacja wytworzona przez dnia 09.10.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 09.10.2018 , wersja 1

Numer: XIX/183/2015, Z dnia: 09.12.2015

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Sandomierz na lata 2015 – 2025
Informacja wytworzona przez dnia 05.02.2019.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 05.02.2019 , wersja 1

Numer: XIX/182/2015, Z dnia: 09.12.2015

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Sandomierz
Informacja wytworzona przez dnia 27.02.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 27.02.2018 , wersja 1

Numer: XII/99/2015, Z dnia: 24.06.2015

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Miejską Sandomierz
Informacja wytworzona przez dnia 27.02.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 27.02.2018 , wersja 1

Numer: IX/53/2015, Z dnia: 22.04.2015

, Zmieniana:  
w sprawie utworzenia Żłobka przy Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Sandomierzu i nadania statutu
Informacja wytworzona przez dnia 27.02.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 27.02.2018 , wersja 1

Numer: IX/55/2015, Z dnia: 22.04.2015

, Zmieniana:  
w sprawie Regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Sandomierz
Informacja wytworzona przez dnia 27.02.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 27.02.2018 , wersja 1

Numer: VII/31/2015, Z dnia: 25.02.2015

, Zmieniana:  
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których Gmina Miejska Sandomierz jest organem prowadzącym
Informacja wytworzona przez dnia 09.10.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 09.10.2018 , wersja 1
Początek strony