Ogólne zasady naboru pracowników

 

ZARZĄDZENIE Nr CUW-021-22-2017

DYREKTORA CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W SANDOMIERZU

z dnia 2 stycznia 2017 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu.Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm. ),
oraz art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 902)
zarządzam co następuje:


§ 1

Ustala się Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Sandomierzu

mgr Tamara Socha

 

Załącznik do Zarządzenia:
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu [pobierz]

 

Załącznik do Regulaminu:
Załącznik Nr 1 - Ogłoszenie o naborze [pobierz]
Załącznik Nr 2 - Lista kandydatów spełniających wymagania formalne [pobierz]
Załącznik Nr 3 - Protokół z przeprowadzonego naboru [pobierz]
Załącznik Nr 4 - Informacja o wyniku naboru [pobierz]

 

Kwestionariusz osobowy [pobierz]

 

Informacja wytworzona przez dnia 28.02.2017
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 11.02.2019. Odsłon 2292, Wersja 5drukujLink otwiera się w nowym oknie
Wersja : lewy  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  z 14  prawy
Początek strony