Ogólne zasady naboru pracowników

 

ZARZĄDZENIE Nr CUW-021-48-2019

DYREKTORA  CENTRUM  USŁUG WSPÓLNYCH
W  SANDOMIERZU

z dnia 16 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu.

 

 Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), 
oraz art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych
(t. j. Dz. U. 2019 r.  poz. 1282) zarządzam co następuje:

 

          § 1. Ustala się Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia

 

§ 2. Traci  moc   Zarządzenie   Dyrektora   Centrum   Usług   Wspólnych w Sandomierzu nr CUW-021-22-2017 r. z dnia 2 stycznia 2017 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu.

 

§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Sandomierzu

mgr Tamara Socha

 

Załącznik do Zarządzenia:
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu [pobierz]

 

Załącznik do Regulaminu:
Załącznik Nr 1 - Wszczęcie procedury naboru na wolne stanowisko  [pobierz]
Załącznik Nr 2 - Ogłoszenie o naborze [pobierz]
Załącznik Nr 3 - Lista kandydatów spełniających wymagania formalne [pobierz]
Załącznik Nr 4Protokół z przeprowadzonego naboru [pobierz]
Załącznik Nr 5 - Informacja o wyniku nabor [pobierz]

 

Oświadczenie do naboru [pobierz]
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [pobierz]
Klauzula informacyjna [pobierz]

 

Informacja wytworzona przez dnia 28.02.2017
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 14.04.2021. Odsłon 2300, Wersja 9drukujLink otwiera się w nowym oknie
Wersja : lewy  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Początek strony