Rok 2021

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  

Numer: CUW.021.36.2021, Z dnia: 22.11.2021

, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych w Szkole Podstawowej Nr 4 w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 24.11.2021.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 24.11.2021 , wersja 1

Numer: CUW.021.18.2021, Z dnia: 27.10.2021

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 27.10.2021.
Opublikowana przez Monika Sakławska-Gawron dnia 27.10.2021 , wersja 1

Numer: CUW.021.40.2021, Z dnia: 26.11.2021

, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym na zasadzie zapytania ofertowego
Informacja wytworzona przez dnia 26.11.2021.
Opublikowana przez Andrzej Gajewski dnia 26.11.2021 , wersja 1

Numer: CUW.021.6.2021, Z dnia: 04.03.2021

, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 04.03.2021.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 04.03.2021 , wersja 1

Numer: CUW.021.26.2021, Z dnia: 22.11.2021

, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 24.11.2021.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 24.11.2021 , wersja 1

Numer: CUW.021.29.2021, Z dnia: 22.11.2021

, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych w Przedszkolu Samorządowym Nr 6 w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 24.11.2021.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 24.11.2021 , wersja 1

Numer: CUW.021.17.2021, Z dnia: 22.09.2021

, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu końcowego służby przygotowawczej
Informacja wytworzona przez dnia 22.09.2021.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 22.09.2021 , wersja 1

Numer: CUW.021.24.2021, Z dnia: 22.11.2021

, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji składników majątkowych w Świetlicy Środowiskowej w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 24.11.2021.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 24.11.2021 , wersja 1

Numer: CUW.021.22.2021, Z dnia: 22.11.2021

, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji składników majątkowych w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 24.11.2021.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 24.11.2021 , wersja 1

Numer: CUW.021.1.2021, Z dnia: 04.01.2021

, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej na 2021 rok
Informacja wytworzona przez dnia 07.01.2021.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 07.01.2021 , wersja 1

Numer: CUW.021.2.2021, Z dnia: 04.01.2021

, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 07.01.2021.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 07.01.2021 , wersja 1

Numer: CUW.021.21.2021, Z dnia: 19.11.2021

, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy: inspektor ds. oświaty i wychowania
Informacja wytworzona przez dnia 19.11.2021.
Opublikowana przez Andrzej Gajewski dnia 19.11.2021 , wersja 4

Numer: CUW.021.10.2021, Z dnia: 16.04.2021

, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy: referent ds. księgowości budżetowej
Informacja wytworzona przez dnia 16.04.2021.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 16.04.2021 , wersja 1

Numer: CUW.021.33.2021, Z dnia: 22.11.2021

, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 24.11.2021.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 24.11.2021 , wersja 1

Numer: CUW.021.28.2021, Z dnia: 22.11.2021

, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych w Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 24.11.2021.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 24.11.2021 , wersja 1

Numer: CUW.021.31.2021, Z dnia: 22.11.2021

, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych w Żłobku przy Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 24.11.2021.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 24.11.2021 , wersja 1

Numer: CUW.021.34.2021, Z dnia: 22.11.2021

, Zmieniana:  
sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 24.11.2021.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 24.11.2021 , wersja 1

Numer: CUW.021.5.2021, Z dnia: 01.03.2021

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany procedury przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Co-V-2
Informacja wytworzona przez dnia 16.03.2021.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 16.03.2021 , wersja 1

Numer: CUW.021.41.2021, Z dnia: 29.12.2021

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany treści Zarządzenia nr CUW-021-22-2021 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu z dnia 22.11.2021 w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji składników majątkowych w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 03.01.2022.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 03.01.2022 , wersja 1

Numer: CUW.021.4.2021, Z dnia: 01.02.2021

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia planu finansowego Centrum Usług Wspólnych na rok 2021
Informacja wytworzona przez dnia 05.03.2021.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 05.03.2021 , wersja 1

Numer: CUW.021.8.2021, Z dnia: 31.03.2021

, Zmieniana:  
sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę dla pracowników Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 31.03.2021.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 31.03.2021 , wersja 1

Numer: CUW.021.14.2021, Z dnia: 15.06.2021

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 15.06.2021.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 15.06.2021 , wersja 1

Numer: CUW.021.30.2021, Z dnia: 22.11.2021

, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych w Przedszkolu Samorządowym Nr 7 w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 24.11.2021.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 24.11.2021 , wersja 1

Numer: CUW.021.16.2021, Z dnia: 14.07.2021

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany godzin pracy pracowników Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 14.07.2021.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 14.07.2021 , wersja 1

Numer: CUW.021.23.2021, Z dnia: 22.11.2021

, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji składników majątkowych w Placówce Wsparcia Dziennego „Przystanek Błonie" w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 24.11.2021.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 24.11.2021 , wersja 1

Numer: CUW.021.19.2021, Z dnia: 09.11.2021

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł netto dla zamówień prowadzonych przez Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu na podstawie Zarządzenia nr 250/2021/CUW Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 29 października 2021 roku.
Informacja wytworzona przez dnia 09.11.2021.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 09.11.2021 , wersja 1

Numer: CUW.021.9.2021, Z dnia: 14.04.2021

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 14.04.2021.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 14.04.2021 , wersja 1

Numer: CUW.021.7.2021, Z dnia: 29.03.2021

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 30.03.2021.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 30.03.2021 , wersja 1

Numer: CUW.021.11.2021, Z dnia: 19.04.2021

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości
Informacja wytworzona przez dnia 27.04.2021.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 27.04.2021 , wersja 1

Numer: CUW.021.15.2021, Z dnia: 17.06.2021

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 17.06.2021.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 17.06.2021 , wersja 1

Numer: CUW.021.38.2021, Z dnia: 22.11.2021

, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych w Samorządowym Zakładzie Budżetowym „Targowiska Miejskie" w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 24.11.2021.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 24.11.2021 , wersja 1

Numer: CUW.021.35.2021, Z dnia: 22.11.2021

, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 24.11.2021.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 24.11.2021 , wersja 1

Numer: CUW.021.20.2021, Z dnia: 17.11.2021

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia planów przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu i jednostkach obsługiwanych przez Centrum
Informacja wytworzona przez dnia 17.11.2021.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 17.11.2021 , wersja 1

Numer: CUW.021.25.2021, Z dnia: 22.11.2021

, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji składników majątkowych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 24.11.2021.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 24.11.2021 , wersja 1

Numer: CUW.021.39.2021, Z dnia: 26.11.2021

, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniach prowadzonych na zasadzie zapytania ofertowego
Informacja wytworzona przez dnia 26.11.2021.
Opublikowana przez Andrzej Gajewski dnia 26.11.2021 , wersja 1

Numer: CUW.021.37.2021, Z dnia: 22.11.2021

, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 24.11.2021.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 24.11.2021 , wersja 1

Numer: CUW.021.12.2021, Z dnia: 22.04.2021

, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym na zasadzie zapytania ofertowego
Informacja wytworzona przez dnia 22.04.2021.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 22.04.2021 , wersja 1

Numer: CUW.021.13.2021, Z dnia: 27.04.2021

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu, których wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł netto
Informacja wytworzona przez dnia 28.04.2021.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 28.04.2021 , wersja 1

Numer: CUW.021.27.2021, Z dnia: 22.11.2021

, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych w Przedszkolu Samorządowym Nr 3 w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 24.11.2021.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 24.11.2021 , wersja 1

Numer: CUW.021.32.2021, Z dnia: 22.11.2021

, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych w Żłobku przy Przedszkolu Samorządowym Nr 6 w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 24.11.2021.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 24.11.2021 , wersja 1
Początek strony