Statystyki odwiedzin Biuletynu
>Prawo lokalne i wewnętrzne>Zarządzenia Dyrektora Centrum  759
>Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu>Kierownictwo  355
>Prawo lokalne i wewnętrzne>Struktura organizacyjna  329
Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu>Nabór pracowników>Oferty pracy i wyniki naboru  328
>Pozostałe wiadomości>Aktualności  320
>Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu>Status prawny  276
>Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu>Przedmiot działalnosci i kompetencje  267
>Prawo lokalne i wewnętrzne>Zarządzenia Burmistrza Miasta dotyczące Centrum  210
>Prawo lokalne i wewnętrzne>Regulamin organizacyjny  203
>Prawo lokalne i wewnętrzne>Statut  198
Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu>Nabór pracowników>Ogólne zasady naboru pracowników  195
>Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu>  193
Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu>Zamówienia publiczne>Zapytania ofertowe  136
Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu>Jednostki które obsługujemy>Szkoły Podstawowe  135
>Prawo lokalne i wewnętrzne>Uchwały Rady Miasta dotyczące Centrum  128
>Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu>Jednostki które obsługujemy  86
Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu>Jednostki które obsługujemy>Targowiska Miejskie  85
Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu>Jednostki które obsługujemy>Przedszkola  82
Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu>Jednostki które obsługujemy>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  77
>Pozostałe wiadomości>Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sandomierzu  69
Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu>Jednostki które obsługujemy>Świetlica Środowiskowa  66
Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu>Jednostki które obsługujemy>Żłobek  56
Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu>Jednostki które obsługujemy>Gimnazja  52
>Pozostałe wiadomości>Oficjalna strona Sandomierza  51
>Pozostałe wiadomości>Stypendia socjalne  39
>Pozostałe wiadomości>Stypendia socjalne  36
>Pozostałe wiadomości>Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników  27
BIP Jednostek Oświatowych>Szkoła Podstawowa Nr 1>Dane podstawowe  6
>Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu>Uchwała i statut CUW  5
Pozostałe wiadomości>Linki>Oficjalna strona Miasta  4
>Prawo lokalne i wewnętrzne>Zarządzenie Burmistrza Miasta dotyczące Centrum  2
>Prawo lokalne i wewnętrzne>Test  1
>Prawo lokalne i wewnętrzne>Zarządzenia Burmistrza Miasta dotyczące Centrum  1
Początek strony