Statystyki odwiedzin Biuletynu
Prawo lokalne i wewnętrzne>Zarządzenia Dyrektora Centrum>Rok 2017  1788
>Pozostałe wiadomości>Aktualności  958
Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu>Nabór pracowników>Oferty pracy i wyniki naboru  950
Prawo lokalne i wewnętrzne>Zarządzenia Dyrektora Centrum>Rok 2018  752
Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu>Zamówienia publiczne>Zapytania ofertowe  637
>Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu>Kierownictwo  593
>Prawo lokalne i wewnętrzne>Struktura organizacyjna  584
>Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu>Status prawny  495
>Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu>Przedmiot działalnosci i kompetencje  494
Prawo lokalne i wewnętrzne>Zarządzenia Burmistrza Miasta dotyczące Centrum>Rok 2017  476
>Prawo lokalne i wewnętrzne>Regulamin organizacyjny  420
Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu>Nabór pracowników>Ogólne zasady naboru pracowników  392
>Prawo lokalne i wewnętrzne>Statut  368
>Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu>Dane podstawowe  367
Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu>Jednostki które obsługujemy>Szkoły Podstawowe  292
Prawo lokalne i wewnętrzne>Zarządzenia Burmistrza Miasta dotyczące Centrum>Rok 2018  256
BIP Jednostek Oświatowych>Szkoła Podstawowa Nr 1>Regulaminy  248
Prawo lokalne i wewnętrzne>Uchwały Rady Miasta dotyczące Centrum>Rok 2017  236
Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu>Jednostki które obsługujemy>Przedszkola  223
Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu>Jednostki które obsługujemy>Targowiska Miejskie  207
BIP Jednostek Oświatowych>Przedszkole Samorządowe Nr 1>Regulaminy  201
Prawo lokalne i wewnętrzne>Uchwały Rady Miasta dotyczące Centrum>Rok 2018  201
BIP Jednostek Oświatowych>Przedszkole Samorządowe Nr 6>Regulaminy  200
Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu>Jednostki które obsługujemy>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  198
Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu>Jednostki które obsługujemy>Świetlica Środowiskowa  195
BIP Jednostek Oświatowych>Szkoła Podstawowa Nr 3>Regulaminy  181
BIP Jednostek Oświatowych>Szkoła Podstawowa Nr 1>Dane podstawowe  176
>Prawo lokalne i wewnętrzne>Uchwały Rady Miasta dotyczące Centrum  170
>Pozostałe wiadomości>Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sandomierzu  164
>Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu>Jednostki które obsługujemy  159
BIP Jednostek Oświatowych>Przedszkole Samorządowe Nr 3>Regulaminy  156
BIP Jednostek Oświatowych>Szkoła Podstawowa Nr 2>Dane podstawowe  154
BIP Jednostek Oświatowych>Szkoła Podstawowa Nr 2>Regulaminy  151
BIP Jednostek Oświatowych>Przedszkole Samorządowe Nr 5>Regulaminy  151
Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu>Jednostki które obsługujemy>Żłobek  148
>Pozostałe wiadomości>Stypendia socjalne  147
BIP Jednostek Oświatowych>Szkoła Podstawowa Nr 4>Regulaminy  146
>Pozostałe wiadomości>Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników  144
BIP Jednostek Oświatowych>Przedszkole Samorządowe Nr 7>Regulaminy  135
>Pozostałe wiadomości>Stypendia socjalne  134
BIP Jednostek Oświatowych>Szkoła Podstawowa Nr 3>Dane podstawowe  125
BIP Jednostek Oświatowych>Szkoła Podstawowa Nr 4>Dane podstawowe  124
BIP Jednostek Oświatowych>Przedszkole Samorządowe Nr 1>Dane podstawowe  124
BIP Jednostek Oświatowych>Przedszkole Samorządowe Nr 5>Dane podstawowe  119
Prawo lokalne i wewnętrzne>Uchwały Rady Miasta dotyczące Centrum>Rok 2015  119
>Pozostałe wiadomości>Oficjalna strona Sandomierza  115
BIP Jednostek Oświatowych>Szkoła Podstawowa Nr 1>Statut  112
BIP Jednostek Oświatowych>Przedszkole Samorządowe Nr 7>Dane podstawowe  110
BIP Jednostek Oświatowych>Przedszkole Samorządowe Nr 6>Dane podstawowe  110
BIP Jednostek Oświatowych>Szkoła Podstawowa Nr 2>Statut  109
BIP Jednostek Oświatowych>Przedszkole Samorządowe Nr 3>Statut  106
Prawo lokalne i wewnętrzne>Uchwały Rady Miasta dotyczące Centrum>Rok 2007  105
Prawo lokalne i wewnętrzne>Uchwały Rady Miasta dotyczące Centrum>Rok 2016  103
Prawo lokalne i wewnętrzne>Uchwały Rady Miasta dotyczące Centrum>Rok 2014  98
BIP Jednostek Oświatowych>Szkoła Podstawowa Nr 3>Statut  92
BIP Jednostek Oświatowych>Przedszkole Samorządowe Nr 1>Statut  91
BIP Jednostek Oświatowych>Szkoła Podstawowa Nr 4>Statut  91
BIP Jednostek Oświatowych>Przedszkole Samorządowe Nr 3>Dane podstawowe  89
Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu>Jednostki które obsługujemy>Gimnazja  85
BIP Jednostek Oświatowych>Przedszkole Samorządowe Nr 5>Statut  69
BIP Jednostek Oświatowych>Przedszkole Samorządowe Nr 7>Statut  67
BIP Jednostek Oświatowych>Przedszkole Samorządowe Nr 6>Statut  67
Pozostałe wiadomości>Linki>Oficjalna strona Miasta  24
>Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu>Uchwała i statut CUW  5
Prawo lokalne i wewnętrzne>Zarządzenia Burmistrza Miasta dotyczące Centrum>Rok 2018  3
>Prawo lokalne i wewnętrzne>Zarządzenie Burmistrza Miasta dotyczące Centrum  2
BIP Jednostek Oświatowych>Przedszkole Samorządowe Nr 1>  1
>Prawo lokalne i wewnętrzne>Zarządzenia Burmistrza Miasta dotyczące Centrum  1
>Prawo lokalne i wewnętrzne>Test  1
Początek strony