Statystyki odwiedzin Biuletynu


>>  332230
Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu>Nabór pracowników>Oferty pracy i wyniki naboru  6880
Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu>Zamówienia publiczne>Zapytania ofertowe  5879
>Pozostałe wiadomości>Aktualności  5616
>>  5175
Prawo lokalne i wewnętrzne>Zarządzenia Dyrektora Centrum>Rok 2017  5087
>Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu>Kierownictwo  3837
>Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu>Dane podstawowe  3568
Prawo lokalne i wewnętrzne>Zarządzenia Dyrektora Centrum>Rok 2018  3498
>Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu>Status prawny  3292
Prawo lokalne i wewnętrzne>Zarządzenia Dyrektora Centrum>Rok 2019  3228
>Prawo lokalne i wewnętrzne>Struktura organizacyjna  2685
>Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu>Przedmiot działalnosci i kompetencje  2562
Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu>Nabór pracowników>Ogólne zasady naboru pracowników  2288
>Pozostałe wiadomości>Rekrutacja do Szkół i Przedszkoli  2022
>Prawo lokalne i wewnętrzne>Regulamin organizacyjny  1949
Prawo lokalne i wewnętrzne>Zarządzenia Dyrektora Centrum>Rok 2020  1855
>Prawo lokalne i wewnętrzne>Statut  1705
BIP Jednostek Oświatowych>Szkoła Podstawowa Nr 4>Dane podstawowe  1666
Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu>Jednostki które obsługujemy>Szkoły Podstawowe  1584
Prawo lokalne i wewnętrzne>Zarządzenia Dyrektora Centrum>Rok 2021  1548
BIP Jednostek Oświatowych>Szkoła Podstawowa Nr 2>Dane podstawowe  1486
Prawo lokalne i wewnętrzne>Zarządzenia Burmistrza Miasta dotyczące Centrum>Rok 2017  1456
Prawo lokalne i wewnętrzne>Uchwały Rady Miasta dotyczące Centrum>Rok 2018  1419
Prawo lokalne i wewnętrzne>Uchwały Rady Miasta dotyczące Centrum>Rok 2019  1312
BIP Jednostek Oświatowych>Szkoła Podstawowa Nr 1>Dane podstawowe  1293
>Pozostałe wiadomości>Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników  1202
Prawo lokalne i wewnętrzne>Zarządzenia Burmistrza Miasta dotyczące Centrum>Rok 2018  1196
Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu>Jednostki które obsługujemy>Przedszkola  1172
BIP Jednostek Oświatowych>Przedszkole Samorządowe Nr 6>Dane podstawowe  1138
>Pozostałe wiadomości>Redakcja BIP-u  1099
>Pozostałe wiadomości>Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sandomierzu  1097
>Ochrona danych osobowych>Kontakt do Inspektora Ochrony Danych  1034
Prawo lokalne i wewnętrzne>Zarządzenia Burmistrza Miasta dotyczące Centrum>Rok 2019  986
Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu>Jednostki które obsługujemy>Targowiska Miejskie  976
BIP Jednostek Oświatowych>Szkoła Podstawowa Nr 3>Dane podstawowe  956
BIP Jednostek Oświatowych>Szkoła Podstawowa Nr 1>Regulaminy  938
Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu>Jednostki które obsługujemy>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  929
BIP Jednostek Oświatowych>Przedszkole Samorządowe Nr 1>Dane podstawowe  926
Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu>Jednostki które obsługujemy>Żłobki  922
Prawo lokalne i wewnętrzne>Zarządzenia Dyrektora Centrum>Rok 2022  921
Prawo lokalne i wewnętrzne>Uchwały Rady Miasta dotyczące Centrum>Rok 2017  914
BIP Jednostek Oświatowych>Szkoła Podstawowa Nr 4>Regulaminy  911
>Pozostałe wiadomości>Stypendia socjalne  899
>Ochrona danych osobowych>Klauzule informacyjne  893
Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu>Jednostki które obsługujemy>Świetlica Środowiskowa  887
Prawo lokalne i wewnętrzne>Zarządzenia Burmistrza Miasta dotyczące Centrum>Rok 2021  819
BIP Jednostek Oświatowych>Przedszkole Samorządowe Nr 5>Dane podstawowe  799
BIP Jednostek Oświatowych>Przedszkole Samorządowe Nr 7>Dane podstawowe  767
BIP Jednostek Oświatowych>Przedszkole Samorządowe Nr 3>Dane podstawowe  750
Prawo lokalne i wewnętrzne>Zarządzenia Burmistrza Miasta dotyczące Centrum>Rok 2020  743
BIP Jednostek Oświatowych>Przedszkole Samorządowe Nr 1>Regulaminy  725
Prawo lokalne i wewnętrzne>Zarządzenia Dyrektora Centrum>Rok 2023  717
BIP Jednostek Oświatowych>Szkoła Podstawowa Nr 3>Regulaminy  700
Prawo lokalne i wewnętrzne>Uchwały Rady Miasta dotyczące Centrum>Rok 2015  684
Prawo lokalne i wewnętrzne>Uchwały Rady Miasta dotyczące Centrum>Rok 2016  650
Prawo lokalne i wewnętrzne>Zarządzenia Burmistrza Miasta dotyczące Centrum>Rok 2022  642
BIP Jednostek Oświatowych>Szkoła Podstawowa Nr 4>Statut  608
BIP Jednostek Oświatowych>Szkoła Podstawowa Nr 2>Regulaminy  603
>Pozostałe wiadomości>Oficjalna strona Sandomierza  602
BIP Jednostek Oświatowych>Przedszkole Samorządowe Nr 6>Regulaminy  599
Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu>Jednostki które obsługujemy>Środowiskowy Dom Samopomocy  595
BIP Jednostek Oświatowych>Przedszkole Samorządowe Nr 3>Regulaminy  584
Prawo lokalne i wewnętrzne>Uchwały Rady Miasta dotyczące Centrum>Rok 2020  577
Prawo lokalne i wewnętrzne>Uchwały Rady Miasta dotyczące Centrum>Rok 2007  554
Prawo lokalne i wewnętrzne>Uchwały Rady Miasta dotyczące Centrum>Rok 2014  551
BIP Jednostek Oświatowych>Przedszkole Samorządowe Nr 5>Regulaminy  547
BIP Jednostek Oświatowych>Szkoła Podstawowa Nr 1>Statut  545
BIP Jednostek Oświatowych>Żłobek przy Przedszkolu Samorządowym Nr 6>Dane podstawowe  518
BIP Jednostek Oświatowych>Przedszkole Samorządowe Nr 7>Regulaminy  498
BIP Jednostek Oświatowych>Szkoła Podstawowa Nr 2>Statut  493
BIP Jednostek Oświatowych>Przedszkole Samorządowe Nr 3>Statut  473
>Pozostałe wiadomości>Nabór do Żłobka przy Przedszkolu Nr 6  472
Prawo lokalne i wewnętrzne>Zarządzenia Burmistrza Miasta dotyczące Centrum>Rok 2023  467
Prawo lokalne i wewnętrzne>Uchwały Rady Miasta dotyczące Centrum>Rok 2021  462
BIP Jednostek Oświatowych>Przedszkole Samorządowe Nr 1>Statut  419
BIP Jednostek Oświatowych>Szkoła Podstawowa Nr 3>Statut  399
Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu>Jednostki które obsługujemy>Przystanek Błonie  397
>Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu>Deklaracja dostępności  391
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2018 rok>Centrum Usług Wspólnych  383
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2018 rok>Szkoła Podstawowa Nr 1  382
Prawo lokalne i wewnętrzne>Uchwały Rady Miasta dotyczące Centrum>Rok 2022  379
>Prawo lokalne i wewnętrzne>Uchwały Rady Miasta dotyczące Centrum  374
Prawo lokalne i wewnętrzne>Uchwały Rady Miasta dotyczące Centrum>Rok 2009  361
BIP Jednostek Oświatowych>Przedszkole Samorządowe Nr 7>Statut  358
>Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu>Jednostki które obsługujemy  355
>Pozostałe wiadomości>Stypendia socjalne  353
Prawo lokalne i wewnętrzne>Uchwały Rady Miasta dotyczące Centrum>Rok 2010  337
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2019 rok>Centrum Usług Wspólnych  331
BIP Jednostek Oświatowych>Przedszkole Samorządowe Nr 6>Statut  326
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2018 rok>Szkoła Podstawowa Nr 2  323
BIP Jednostek Oświatowych>Przedszkole Samorządowe Nr 5>Statut  320
Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu>Raport o stanie zapewnienia dostępności>Rok 2021  295
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2018 rok>Szkoła Podstawowa Nr 4  294
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2018 rok>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  294
Prawo lokalne i wewnętrzne>Uchwały Rady Miasta dotyczące Centrum>Rok 2008  293
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2018 rok>Przedszkole Samorządowe Nr 3  292
Pozostałe wiadomości>Świadczenia pomocy zdrowotnej dla nauczycieli>Świadczenia  290
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2018 rok>Szkoła Podstawowa Nr 3  289
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2018 rok>Przedszkole Samorządowe Nr 1  288
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2019 rok>Szkoła Podstawowa Nr 1  287
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2018 rok>Środowiskowy Dom Samopomocy  286
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2018 rok>Placówka Wsparcia Dziennego "Przystanek Błonie"  284
BIP Jednostek Oświatowych>Żłobek przy Przedszkolu Samorządowym Nr 5>Dane podstawowe  284
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2018 rok>Targowiska Miejskie  281
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2019 rok>Szkoła Podstawowa Nr 4  278
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2018 rok>Świetlica Środowiskowa  277
BIP Jednostek Oświatowych>Żłobek przy Przedszkolu Samorządowym Nr 6>Regulaminy  274
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2018 rok>Żłobek przy Przedszkolu Samorządowym Nr 5  273
>Pozostałe wiadomości>Stypendia socjalne  273
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2019 rok>Żłobek przy Przedszkolu Samorządowym Nr 5  267
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2019 rok>Szkoła Podstawowa Nr 2  260
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2019 rok>Szkoła Podstawowa Nr 3  260
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2018 rok>Przedszkole Samorządowe Nr 7  258
>Pozostałe wiadomości>Indywidualny dowóz uczniów z niepełnosprawnością  252
Przedszkole Samorządowe Nr 3>Zarządzenia Dyrektora Przedszkola>Rok 2019  252
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2019 rok>Przedszkole Samorządowe Nr 3  249
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2018 rok>Przedszkole Samorządowe Nr 6  247
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2019 rok>Żłobek przy Przedszkolu Samorządowym Nr 6  242
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2019 rok>Przedszkole Samorządowe Nr 1  239
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2018 rok>Przedszkole Samorządowe Nr 5  238
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2019 rok>Przedszkole Samorządowe Nr 6  235
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2019 rok>Przedszkole Samorządowe Nr 7  234
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2019 rok>Przedszkole Samorządowe Nr 5  233
BIP Jednostek Oświatowych>Szkoła Podstawowa Nr 4>Nieudostępnione w BIP  231
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2019 rok>Środowiskowy Dom Samopomocy  231
Przedszkole Samorządowe Nr 5>Zarządzenia Dyrektora Przedszkola>Rok 2019  225
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2019 rok>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  225
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2019 rok>Placówka Wsparcia Dziennego "Przystanek Błonie"  224
Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu>Jednostki które obsługujemy>Gimnazja  224
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2019 rok> Targowiska Miejskie  223
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2019 rok>Świetlica Środowiskowa  214
Żłobek przy Przedszkolu Samorządowym Nr 6>Zarządzenia Dyrektor Żłobka>Rok 2019  213
Pozostałe wiadomości>Awans zawodowy>Awans na stopień nauczyciela mianowanego  207
Przedszkole Samorządowe Nr 3>Zarządzenia Dyrektora Przedszkola>Rok 2020  207
Przedszkole Samorządowe Nr 3>Zarządzenia Dyrektora Przedszkola>Rok 2018  207
Prawo lokalne i wewnętrzne>Zarządzenia Dyrektora Centrum>Rok 2024  201
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2020 rok>Przedszkole Samorządowe Nr 6  192
>Ochrona danych osobowych>Klauzule informacyjne - Refarat Oświaty  156
Prawo lokalne i wewnętrzne>Uchwały Rady Miasta dotyczące Centrum>Rok 2023  146
Zamówienia publiczne>Zamówienia publiczne powyżej 130 000 zł>Sukcesywne dostawy środków czystości na 2023 rok  133
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2021 rok>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  131
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2020 rok>Żłobek przy Przedszkolu Samorządowym Nr 5  129
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2021 rok>Placówka Wsparcia Dziennego 'Przystanek Błonie'  126
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2021 rok>Żłobek przy Przedszkolu Samorządowym Nr 5  125
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2021 rok>Żłobek przy Przedszkolu Samorządowym Nr 6  124
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2020 rok>Centrum Usług Wspólnych  117
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2020 rok>Szkoła Podstawowa Nr 1  115
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2021 rok>Centrum Usług Wspólnych  114
Zamówienia publiczne>Plan postępowań o udzielenie zamówień>Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022  112
Prawo lokalne i wewnętrzne>Zarządzenia Burmistrza Miasta dotyczące Centrum>Rok 2024  98
Zamówienia publiczne>Plan postępowań o udzielenie zamówień>Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023  96
BIP Jednostek Oświatowych>Szkoła Podstawowa Nr 2>Aktualności  94
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2020 rok>Szkoła Podstawowa Nr 4  92
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2020 rok>Szkoła Podstawowa Nr 2  90
Pozostałe wiadomości>Linki>Oficjalna strona Miasta  90
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2021 rok>Szkoła Podstawowa Nr 1  89
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2020 rok>Szkoła Podstawowa Nr 3  88
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2021 rok>Targowiska Miejskie  87
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2020 rok>Placówka Wsparcia Dziennego "Przystanek Błonie"  85
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2020 rok>Przedszkole Samorządowe Nr 1  82
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2020 rok>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  82
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2020 rok>Przedszkole Samorządowe Nr 3  82
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2020 rok>Żłobek przy Przedszkolu Samorządowym Nr 6  81
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2020 rok>Targowiska Miejskie  81
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2021 rok>Szkoła Podstawowa Nr 3  81
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2021 rok>Szkoła Podstawowa Nr 4  81
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2021 rok>Przedszkole Samorządowe Nr 3  80
Przedszkole Samorządowe Nr 3>Zarządzenia Dyrektora Przedszkola>Rok 2021  78
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2021 rok>Szkoła Podstawowa Nr 2  77
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2021 rok>Przedszkole Samorządowe Nr 1  77
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2021 rok>Świetlica Środowiskowa  77
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2021 rok>Środowiskowy Dom Samopomocy  75
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2021 rok>Przedszkole Samorządowe Nr 5  75
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2021 rok>Przedszkole Samorządowe Nr 7  74
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2021 rok>Przedszkole Samorządowe Nr 6  73
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2020 rok>Przedszkole Samorządowe Nr 5  69
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2022 rok>Centrum Usług Wspólnych  66
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2020 rok>Przedszkole Samorządowe Nr 7  66
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2020 rok>Środowiskowy Dom Samopomocy  65
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2020 rok>Świetlica Środowiskowa  60
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2022 rok>Szkoła Podstawowa Nr 3  55
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2022 rok>Przedszkole Samorządowe Nr 6  53
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2022 rok>Szkoła Podstawowa Nr 1  52
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2022 rok>Żłobek przy Przedszkolu Samorządowym nr 6  52
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2022 rok>Przedszkole Samorządowe Nr 3  51
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2022 rok>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  51
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2022 rok>Szkoła Podstawowa Nr 2  51
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2022 rok>Środowiskowy Dom Samopomocy  50
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2022 rok>Żłobek przy Przedszkolu Samorządowym nr 5  49
Prawo lokalne i wewnętrzne>Uchwały Rady Miasta dotyczące Centrum>Rok 2024  48
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2022 rok>Placówka Wsparcia Dziennego Przystanek Błonie  47
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2022 rok>Przedszkole Samorządowe Nr 7  47
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2022 rok>Przedszkole Samorządowe Nr 1  45
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2022 rok>Szkoła Podstawowa Nr 4  44
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2022 rok>Targowiska Miejskie  43
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2022 rok>Świetlica Środowiskowa  42
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2022 rok>Przedszkole Samorządowe Nr 5  42
>Pozostałe wiadomości>Kondolencje dla Pani Tamary Sochy Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu  32
BIP Jednostek Oświatowych>Przedszkole Samorządowe Nr 1>Nieudostępnione w BIP  17
Przedszkole Samorządowe Nr 3>Zarządzenia Dyrektora Przedszkola>Rok 2023  16
Przedszkole Samorządowe Nr 3>Zarządzenia Dyrektora Przedszkola>Rok 2024  14
Prawo lokalne i wewnętrzne>Zarządzenia Burmistrza Miasta dotyczące Centrum>Rok 2023  12
Zamówienia publiczne>Plan postępowań o udzielenie zamówień>Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2022  11
Prawo lokalne i wewnętrzne>Uchwały Rady Miasta dotyczące Centrum>Rok 2004  10
>Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu>Uchwała i statut CUW  7
Przedszkole Samorządowe Nr 3>Zarządzenia Dyrektora Przedszkola>Rok 2022  7
BIP Jednostek Oświatowych>Przedszkole Samorządowe Nr 3>Nieudostępnione w BIP  6
Prawo lokalne i wewnętrzne>Zarządzenia Burmistrza Miasta dotyczące Centrum>Rok 2018  5
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2023 rok>Centrum Usług Wspólnych  5
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2023 rok>Targowiska Miejskie  4
>Prawo lokalne i wewnętrzne>Zarządzenie Burmistrza Miasta dotyczące Centrum  4
BIP Jednostek Oświatowych>Przedszkole Samorządowe Nr 5>Nieudostępnione w BIP  4
BIP Jednostek Oświatowych>Przedszkole Samorządowe Nr 7>Nieudostępnione w BIP  3
BIP Jednostek Oświatowych>Przedszkole Samorządowe Nr 1>  3
>Prawo lokalne i wewnętrzne>Test  3
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2023 rok>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  3
>Prawo lokalne i wewnętrzne>Zarządzenia Burmistrza Miasta dotyczące Centrum  3
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2023 rok>Przedszkole Samorządowe Nr 3  2
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2023 rok>Szkoła Podstawowa Nr 4  2
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2023 rok>Przedszkole Samorządowe Nr 1  2
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2023 rok>Szkoła Podstawowa Nr 1  2
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2023 rok>Szkoła Podstawowa Nr 3  1
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2023 rok>Placówka Wsparcia Dziennego "Przystanek Błonie"  1
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2023 rok>Żłobek przy Przedszkolu Samorządowym Nr 6  1
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2023 rok>Świetlica Środowiskowa  1
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2023 rok>Żłobek przy Przedszkolu Samorządowym Nr 5  1
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2023 rok>Przedszkole Samorządowe Nr 7  1
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2023 rok>Szkoła Podstawowa Nr 2  1
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2023 rok>Przedszkole Samorządowe Nr 5  1
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2023 rok>Środowiskowy Dom Samopomocy  1
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2023 rok>Przedszkole Samorządowe Nr 6  1
Początek strony