Statystyki odwiedzin Biuletynu
>>  110737
Prawo lokalne i wewnętrzne>Zarządzenia Dyrektora Centrum>Rok 2017  2655
Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu>Nabór pracowników>Oferty pracy i wyniki naboru  2624
Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu>Zamówienia publiczne>Zapytania ofertowe  2200
>Pozostałe wiadomości>Aktualności  2014
Prawo lokalne i wewnętrzne>Zarządzenia Dyrektora Centrum>Rok 2018  1729
Prawo lokalne i wewnętrzne>Zarządzenia Dyrektora Centrum>Rok 2019  1251
>Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu>Kierownictwo  1155
>Prawo lokalne i wewnętrzne>Struktura organizacyjna  935
>Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu>Status prawny  918
>Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu>Dane podstawowe  872
>Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu>Przedmiot działalnosci i kompetencje  807
Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu>Nabór pracowników>Ogólne zasady naboru pracowników  697
>Prawo lokalne i wewnętrzne>Regulamin organizacyjny  673
Prawo lokalne i wewnętrzne>Zarządzenia Burmistrza Miasta dotyczące Centrum>Rok 2017  642
>Prawo lokalne i wewnętrzne>Statut  590
Prawo lokalne i wewnętrzne>Uchwały Rady Miasta dotyczące Centrum>Rok 2018  510
Prawo lokalne i wewnętrzne>Zarządzenia Burmistrza Miasta dotyczące Centrum>Rok 2018  476
Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu>Jednostki które obsługujemy>Szkoły Podstawowe  462
BIP Jednostek Oświatowych>Szkoła Podstawowa Nr 1>Regulaminy  373
Prawo lokalne i wewnętrzne>Uchwały Rady Miasta dotyczące Centrum>Rok 2017  364
Prawo lokalne i wewnętrzne>Uchwały Rady Miasta dotyczące Centrum>Rok 2019  361
>Pozostałe wiadomości>Stypendia socjalne  352
Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu>Jednostki które obsługujemy>Przedszkola  329
BIP Jednostek Oświatowych>Szkoła Podstawowa Nr 1>Dane podstawowe  328
>Pozostałe wiadomości>Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sandomierzu  325
BIP Jednostek Oświatowych>Szkoła Podstawowa Nr 4>Dane podstawowe  317
BIP Jednostek Oświatowych>Szkoła Podstawowa Nr 4>Regulaminy  308
>Pozostałe wiadomości>Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników  306
BIP Jednostek Oświatowych>Przedszkole Samorządowe Nr 1>Regulaminy  295
Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu>Jednostki które obsługujemy>Targowiska Miejskie  295
BIP Jednostek Oświatowych>Szkoła Podstawowa Nr 2>Dane podstawowe  293
Prawo lokalne i wewnętrzne>Zarządzenia Burmistrza Miasta dotyczące Centrum>Rok 2019  286
Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu>Jednostki które obsługujemy>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  280
BIP Jednostek Oświatowych>Szkoła Podstawowa Nr 3>Regulaminy  275
Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu>Jednostki które obsługujemy>Świetlica Środowiskowa  274
BIP Jednostek Oświatowych>Przedszkole Samorządowe Nr 6>Regulaminy  272
Prawo lokalne i wewnętrzne>Zarządzenia Dyrektora Centrum>Rok 2020  255
BIP Jednostek Oświatowych>Przedszkole Samorządowe Nr 6>Dane podstawowe  249
Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu>Jednostki które obsługujemy>Żłobki  248
BIP Jednostek Oświatowych>Przedszkole Samorządowe Nr 1>Dane podstawowe  244
Prawo lokalne i wewnętrzne>Uchwały Rady Miasta dotyczące Centrum>Rok 2015  244
BIP Jednostek Oświatowych>Szkoła Podstawowa Nr 3>Dane podstawowe  224
BIP Jednostek Oświatowych>Szkoła Podstawowa Nr 2>Regulaminy  224
BIP Jednostek Oświatowych>Przedszkole Samorządowe Nr 5>Dane podstawowe  223
BIP Jednostek Oświatowych>Przedszkole Samorządowe Nr 3>Regulaminy  221
BIP Jednostek Oświatowych>Przedszkole Samorządowe Nr 5>Regulaminy  216
BIP Jednostek Oświatowych>Przedszkole Samorządowe Nr 7>Dane podstawowe  204
Prawo lokalne i wewnętrzne>Uchwały Rady Miasta dotyczące Centrum>Rok 2016  197
>Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu>Jednostki które obsługujemy  195
BIP Jednostek Oświatowych>Szkoła Podstawowa Nr 4>Statut  192
BIP Jednostek Oświatowych>Przedszkole Samorządowe Nr 7>Regulaminy  189
>Pozostałe wiadomości>Stypendia socjalne  186
BIP Jednostek Oświatowych>Przedszkole Samorządowe Nr 3>Dane podstawowe  184
>Ochrona danych osobowych>Klauzula informacyjna  183
Prawo lokalne i wewnętrzne>Uchwały Rady Miasta dotyczące Centrum>Rok 2007  181
>Ochrona danych osobowych>Kontakt do Inspektora Ochrony Danych  181
BIP Jednostek Oświatowych>Szkoła Podstawowa Nr 1>Statut  179
Prawo lokalne i wewnętrzne>Uchwały Rady Miasta dotyczące Centrum>Rok 2014  178
>Pozostałe wiadomości>Oficjalna strona Sandomierza  174
>Prawo lokalne i wewnętrzne>Uchwały Rady Miasta dotyczące Centrum  170
BIP Jednostek Oświatowych>Szkoła Podstawowa Nr 2>Statut  167
BIP Jednostek Oświatowych>Przedszkole Samorządowe Nr 3>Statut  162
BIP Jednostek Oświatowych>Przedszkole Samorządowe Nr 1>Statut  141
BIP Jednostek Oświatowych>Szkoła Podstawowa Nr 3>Statut  127
Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu>Jednostki które obsługujemy>Gimnazja  105
Prawo lokalne i wewnętrzne>Zarządzenia Burmistrza Miasta dotyczące Centrum>Rok 2020  102
BIP Jednostek Oświatowych>Przedszkole Samorządowe Nr 7>Statut  100
>Pozostałe wiadomości>Redakcja BIP-u  97
BIP Jednostek Oświatowych>Przedszkole Samorządowe Nr 5>Statut  97
BIP Jednostek Oświatowych>Przedszkole Samorządowe Nr 6>Statut  95
>Pozostałe wiadomości>Rekrutacja do Szkół i Przedszkoli  87
Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu>Jednostki które obsługujemy>Środowiskowy Dom Samopomocy  80
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2018 rok>Centrum Usług Wspólnych  75
BIP Jednostek Oświatowych>Żłobek przy Przedszkolu Samorządowym Nr 6>Dane podstawowe  73
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2018 rok>Szkoła Podstawowa Nr 1  71
Prawo lokalne i wewnętrzne>Uchwały Rady Miasta dotyczące Centrum>Rok 2009  61
>Pozostałe wiadomości>Nabór do Żłobka przy Przedszkolu Nr 6  50
Prawo lokalne i wewnętrzne>Uchwały Rady Miasta dotyczące Centrum>Rok 2010  48
Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu>Jednostki które obsługujemy>Przystanek Błonie  43
Prawo lokalne i wewnętrzne>Uchwały Rady Miasta dotyczące Centrum>Rok 2020  41
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2018 rok>Szkoła Podstawowa Nr 2  41
BIP Jednostek Oświatowych>Żłobek przy Przedszkolu Samorządowym Nr 6>Regulaminy  40
Przedszkole Samorządowe Nr 3>Zarządzenia Dyrektora Przedszkola>Rok 2019  40
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2018 rok>Szkoła Podstawowa Nr 4  36
Prawo lokalne i wewnętrzne>Uchwały Rady Miasta dotyczące Centrum>Rok 2008  35
Przedszkole Samorządowe Nr 5>Zarządzenia Dyrektora Przedszkola>Rok 2019  35
Pozostałe wiadomości>Linki>Oficjalna strona Miasta  30
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2018 rok>Szkoła Podstawowa Nr 3  30
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2018 rok>Przedszkole Samorządowe Nr 3  27
BIP Jednostek Oświatowych>Żłobek przy Przedszkolu Samorządowym Nr 5>Dane podstawowe  27
Przedszkole Samorządowe Nr 3>Zarządzenia Dyrektora Przedszkola>Rok 2018  23
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2018 rok>Przedszkole Samorządowe Nr 1  23
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2018 rok>Środowiskowy Dom Samopomocy  21
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2018 rok>Targowiska Miejskie  21
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2018 rok>Świetlica Środowiskowa  20
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2018 rok>Przedszkole Samorządowe Nr 7  20
Żłobek przy Przedszkolu Samorządowym Nr 6>Zarządzenia Dyrektor Żłobka>Rok 2019  20
Przedszkole Samorządowe Nr 3>Zarządzenia Dyrektora Przedszkola>Rok 2020  19
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2018 rok>Żłobek przy Przedszkolu Samorządowym Nr 5  19
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2018 rok>Placówka Wsparcia Dziennego "Przystanek Błonie"  18
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2018 rok>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  18
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2018 rok>Przedszkole Samorządowe Nr 6  15
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2018 rok>Przedszkole Samorządowe Nr 5  13
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2019 rok>Centrum Usług Wspólnych  8
BIP Jednostek Oświatowych>Szkoła Podstawowa Nr 4>Nieudostępnione w BIP  8
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2019 rok>Świetlica Środowiskowa  7
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2019 rok>Żłobek przy Przedszkolu Samorządowym Nr 6  6
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2019 rok>Szkoła Podstawowa Nr 1  6
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2019 rok>Przedszkole Samorządowe Nr 7  5
>Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu>Uchwała i statut CUW  5
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2019 rok>Żłobek przy Przedszkolu Samorządowym Nr 5  5
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2019 rok>Przedszkole Samorządowe Nr 6  5
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2019 rok>Środowiskowy Dom Samopomocy  4
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2019 rok>Przedszkole Samorządowe Nr 5  4
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2019 rok>Szkoła Podstawowa Nr 2  4
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2019 rok>Placówka Wsparcia Dziennego "Przystanek Błonie"  4
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2019 rok>Szkoła Podstawowa Nr 4  4
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2019 rok> Targowiska Miejskie  4
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2019 rok>Przedszkole Samorządowe Nr 3  4
Prawo lokalne i wewnętrzne>Uchwały Rady Miasta dotyczące Centrum>Rok 2004  4
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2019 rok>Szkoła Podstawowa Nr 3  4
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2019 rok>Przedszkole Samorządowe Nr 1  4
Prawo lokalne i wewnętrzne>Zarządzenia Burmistrza Miasta dotyczące Centrum>Rok 2018  3
Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2019 rok>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  3
>Prawo lokalne i wewnętrzne>Zarządzenie Burmistrza Miasta dotyczące Centrum  2
>Prawo lokalne i wewnętrzne>Zarządzenia Burmistrza Miasta dotyczące Centrum  1
>Prawo lokalne i wewnętrzne>Test  1
BIP Jednostek Oświatowych>Przedszkole Samorządowe Nr 1>  1
Początek strony