Statystyki odwiedzin Biuletynu
>Prawo lokalne i wewnętrzne>Zarządzenia Dyrektora Centrum  571
>Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu>Kierownictwo  281
>Prawo lokalne i wewnętrzne>Struktura organizacyjna  262
Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu>Nabór pracowników>Oferty pracy i wyniki naboru  240
>Pozostałe wiadomości>Aktualności  233
>Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu>Status prawny  230
>Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu>Przedmiot działalnosci i kompetencje  227
>Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu>Dane podstawowe  176
Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu>Nabór pracowników>Ogólne zasady naboru pracowników  163
>Prawo lokalne i wewnętrzne>Statut  154
>Prawo lokalne i wewnętrzne>Zarządzenia Burmistrza Miasta dotyczące Centrum  153
>Prawo lokalne i wewnętrzne>Regulamin organizacyjny  146
Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu>Jednostki które obsługujemy>Szkoły Podstawowe  99
>Prawo lokalne i wewnętrzne>Uchwały Rady Miasta dotyczące Centrum  93
>Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu>Jednostki które obsługujemy  82
Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu>Jednostki które obsługujemy>Targowiska Miejskie  70
Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu>Jednostki które obsługujemy>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  62
Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu>Jednostki które obsługujemy>Przedszkola  55
Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu>Jednostki które obsługujemy>Świetlica Środowiskowa  53
Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu>Zamówienia publiczne>Zapytania ofertowe  52
>Pozostałe wiadomości>Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sandomierzu  50
Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu>Jednostki które obsługujemy>Gimnazja  49
>Pozostałe wiadomości>Oficjalna strona Sandomierza  44
Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu>Jednostki które obsługujemy>Żłobek  44
>Pozostałe wiadomości>Stypendia socjalne  31
>Pozostałe wiadomości>Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników  8
>Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu>Uchwała i statut CUW  5
BIP Jednostek Oświatowych>Szkoła Podstawowa Nr 1>Dane podstawowe  5
>Pozostałe wiadomości>Stypendia socjalne  4
Pozostałe wiadomości>Linki>Oficjalna strona Miasta  3
>Prawo lokalne i wewnętrzne>Zarządzenie Burmistrza Miasta dotyczące Centrum  2
>Prawo lokalne i wewnętrzne>Test  1
>Prawo lokalne i wewnętrzne>Zarządzenia Burmistrza Miasta dotyczące Centrum  1
Początek strony