Rok 2022

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA

Numer: 264/2022/CUW, Z dnia: 07.12.2022


w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Informacja wytworzona przez dnia 12.12.2022.
Opublikowana przez Kacper Maciąg dnia 12.12.2022 , wersja 1

Numer: 263/2022/CUW, Z dnia: 07.12.2022


w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Informacja wytworzona przez dnia 12.12.2022.
Opublikowana przez Kacper Maciąg dnia 12.12.2022 , wersja 1

Numer: 250/2022/CUW, Z dnia: 21.11.2022


w sprawie powołania Komisji ds. Pomocy Zdrowotnej dla Nauczycieli
Informacja wytworzona przez dnia 21.11.2022.
Opublikowana przez Monika Sakławska-Gawron dnia 21.11.2022 , wersja 1

Numer: 193/2022/CUW, Z dnia: 26.09.2022


w sprawie powołania komisji rozpatrującej wnioski o Nagrodę Burmistrza Miasta Sandomierza w roku 2022.
Informacja wytworzona przez dnia 26.09.2022.
Opublikowana przez Kacper Maciąg dnia 26.09.2022 , wersja 1

Numer: 183/2022/CUW, Z dnia: 08.09.2022


w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Sandomierzu w czasie jego nieobecności
Informacja wytworzona przez dnia 08.09.2022.
Opublikowana przez Kacper Maciąg dnia 08.09.2022 , wersja 2

Numer: 154/2022/CUW, Z dnia: 01.08.2022


w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Informacja wytworzona przez dnia 01.08.2022.
Opublikowana przez Kacper Maciąg dnia 01.08.2022 , wersja 1

Numer: 153/2022/CUW, Z dnia: 01.08.2022


w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Informacja wytworzona przez dnia 01.08.2022.
Opublikowana przez Kacper Maciąg dnia 01.08.2022 , wersja 1

Numer: 155/2022/CUW, Z dnia: 01.08.2022


w sprawie wyznaczenia i upoważnienia nauczyciela Przedszkola Samorządowego Nr 6 w Sandomierzu ul. Tadeusza Króla 3 do pełnienia zastępstwa za nieobecnego dyrektora przedszkola
Informacja wytworzona przez dnia 01.08.2022.
Opublikowana przez Kacper Maciąg dnia 01.08.2022 , wersja 1

Numer: 152/2022/CUW, Z dnia: 01.08.2022


w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Informacja wytworzona przez dnia 01.08.2022.
Opublikowana przez Kacper Maciąg dnia 01.08.2022 , wersja 1

Numer: 138/2022/CUW, Z dnia: 07.07.2022


w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu oraz zasad naliczania stawek najmu i dzierżawy pomieszczeń i powierzchni w szkołach podstawowych i przedszkolach samorządowych, prowadzonych przez Gminę Sandomierz.
Informacja wytworzona przez dnia 07.07.2022.
Opublikowana przez Kacper Maciąg dnia 08.07.2022 , wersja 1

Numer: 110/2022/CUW, Z dnia: 01.06.2022


W sprawie wyznaczenia i upoważnienia nauczyciela Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Sandomierzu ul. Portowa 28 do pełnienia zastępstwa za nieobecnego dyrektora przedszkola
Informacja wytworzona przez dnia 03.06.2022.
Opublikowana przez Kacper Maciąg dnia 03.06.2022 , wersja 1

Numer: 109/2022/CUW, Z dnia: 01.06.2022


W sprawie wyznaczenia i upoważnienia nauczyciela Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Sandomierzu ul. Juliusza Słowackiego 9 do pełnienia zastępstwa za nieobecnego dyrektora przedszkola.
Informacja wytworzona przez dnia 03.06.2022.
Opublikowana przez Kacper Maciąg dnia 03.06.2022 , wersja 1

Numer: 111/2022/CUW, Z dnia: 01.06.2022


W sprawie wyznaczenia i upoważnienia nauczyciela Przedszkola Samorządowego Nr 7 w Sandomierzu ul. Armii Krajowej 5 do pełnienia zastępstwa za nieobecnego dyrektora przedszkola
Informacja wytworzona przez dnia 03.06.2022.
Opublikowana przez Kacper Maciąg dnia 03.06.2022 , wersja 1

Numer: 107/2022/CUW, Z dnia: 30.05.2022


W sprawie wyznaczenia i upoważnienia nauczyciela Przedszkola Samorządowego Nr 6 w Sandomierzu ul. Tadeusza Króla 3 do pełnienia zastępstwa za nieobecnego dyrektora przedszkola
Informacja wytworzona przez dnia 01.06.2022.
Opublikowana przez Kacper Maciąg dnia 01.06.2022 , wersja 3

Numer: 97/2022/CUW, Z dnia: 17.05.2022


w sprawie ustalenia terminów i zasad organizacji dyżuru wakacyjnego dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sandomierz w roku szkolnym 2021/2022
Informacja wytworzona przez dnia 17.05.2022.
Opublikowana przez Kacper Maciąg dnia 18.05.2022 , wersja 1

Numer: 74/2022/CUW, Z dnia: 20.04.2022


w sprawie wyznaczenia i upoważnienia nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sandomierzu ul. Adama Mickiewicza 9 do pełnienia zastępstwa za nieobecnego dyrektora szkoły.
Informacja wytworzona przez dnia 20.04.2022.
Opublikowana przez Kacper Maciąg dnia 20.04.2022 , wersja 1

Numer: 49/2022/CUW, Z dnia: 16.03.2022


w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika przy ulicy Okrzei 6 w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 16.03.2022.
Opublikowana przez Kacper Maciąg dnia 17.03.2022 , wersja 4

Numer: 50/2022/CUW, Z dnia: 16.03.2022


w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego, ul. Mickiewicza 9 w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 16.03.2022.
Opublikowana przez Kacper Maciąg dnia 17.03.2022 , wersja 3

Numer: 37/2022/CUW, Z dnia: 02.03.2022


w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Okrzei 6 w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 02.03.2022.
Opublikowana przez Kacper Maciąg dnia 17.03.2022 , wersja 10

Numer: 38/2022/CUW, Z dnia: 02.03.2022


w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego, ul. Mickiewicza 9 w Sandomierzu.
Informacja wytworzona przez dnia 02.03.2022.
Opublikowana przez Kacper Maciąg dnia 17.03.2022 , wersja 3

Numer: 24/2022/CUW, Z dnia: 14.02.2022


w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów Publicznych Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz
Informacja wytworzona przez dnia 14.02.2022.
Opublikowana przez Andrzej Gajewski dnia 14.02.2022 , wersja 6

Numer: 9/2022/CUW, Z dnia: 24.01.2022


w sprawie ustalenia harmonogramu i ogólnych zasad rekrutacji dzieci do Samorządowych Przedszkoli i Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz
Informacja wytworzona przez dnia 25.01.2022.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 25.01.2022 , wersja 1

Numer: 10/2022/CUW, Z dnia: 24.01.2022


w sprawie ustalenia harmonogramu i ogólnych zasad rekrutacji dzieci do oddziałów sportowych i dwujęzycznych w Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz
Informacja wytworzona przez dnia 25.01.2022.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 25.01.2022 , wersja 1

Numer: 2/2022/CUW, Z dnia: 03.01.2022


w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sandomierz, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane na rok 2022.
Informacja wytworzona przez dnia 31.01.2022.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 31.01.2022 , wersja 1
Początek strony