Rok 2024

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  

Numer: CUW.021.1.2024, Z dnia: 03.01.2024

, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej na 2024 rok
Informacja wytworzona przez dnia 03.01.2024.
Opublikowana przez Kacper Maciąg dnia 04.01.2024 , wersja 1

Numer: CUW.021.3.2024, Z dnia: 03.01.2024

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia planu finansowego Centrum Usług Wspólnych na rok 2024.
Informacja wytworzona przez dnia 03.01.2024.
Opublikowana przez Kacper Maciąg dnia 04.01.2024 , wersja 1

Numer: CUW.021.4.2024, Z dnia: 17.04.2024

, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu końcowego służby przygotowawczej
Informacja wytworzona przez dnia 17.04.2024.
Opublikowana przez Kacper Maciąg dnia 19.04.2024 , wersja 1

Numer: CUW.021.5.2024, Z dnia: 09.05.2024

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych wprowadzonej zarządzeniem Nr CUW-021-19-2018 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych z dnia 6 września 2018 r.
Informacja wytworzona przez dnia 10.05.2024.
Opublikowana przez Kacper Maciąg dnia 10.05.2024 , wersja 3

Numer: CUW.021.6.2024, Z dnia: 10.06.2024

, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym
Informacja wytworzona przez dnia 10.06.2024.
Opublikowana przez Kacper Maciąg dnia 10.06.2024 , wersja 1

Numer: CUW.021.2.2024, Z dnia: 03.01.2024

, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 03.01.2024.
Opublikowana przez Kacper Maciąg dnia 04.01.2024 , wersja 2
Początek strony