Rok 2019

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: 99/2019/CUW, Z dnia: 29.04.2019


w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/2019/CUW Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia harmonogramu i ogólnych zasad rekrutacji dzieci do oddziałów sportowych i dwujęzycznych w Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz
Informacja wytworzona przez dnia 30.04.2019.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 30.04.2019 , wersja 1

Numer: 97/2019/CUW, Z dnia: 26.04.2019


w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Żłobka przy Przedszkolu Samorządowym Nr 6 w Sandomierzu oraz określenia regulaminu konkursu
Informacja wytworzona przez dnia 30.04.2019.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 30.04.2019 , wersja 1

Numer: 8/2019/SK, Z dnia: 15.01.2019


w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu i jednostek organizacyjnych Gminy Sandomierz
Informacja wytworzona przez dnia 11.02.2019.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 11.02.2019 , wersja 1

Numer: 77/2019/CUW, Z dnia: 05.04.2019


w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 05.04.2019.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 05.04.2019 , wersja 1

Numer: 74/2019/SK, Z dnia: 27.03.2019


w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 141/2018/SK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 17 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Sandomierz
Informacja wytworzona przez dnia 15.04.2019.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 15.04.2019 , wersja 1

Numer: 5/2019/CUW, Z dnia: 10.01.2019


w sprawie zbiorczego wyniku wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza na kadencję 2019-2021
Informacja wytworzona przez dnia 29.01.2019.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 29.01.2019 , wersja 1

Numer: 4/2019/CUW, Z dnia: 09.01.2019


w sprawie unieważnienia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza w Okręgu Wyborczym Nr 5
Informacja wytworzona przez dnia 29.01.2019.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 29.01.2019 , wersja 1

Numer: 35/2019/CUW, Z dnia: 04.02.2019


w sprawie zbiorczego wyniku wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza w Okręgu Wyborczym Nr 5 na kadencję 2019 - 2021
Informacja wytworzona przez dnia 07.02.2019.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 07.02.2019 , wersja 2

Numer: 295/2019/CUW, Z dnia: 25.11.2019


w sprawie powołania Komisji ds. Pomocy Zdrowotnej dla Nauczycieli
Informacja wytworzona przez dnia 26.11.2019.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 26.11.2019 , wersja 1

Numer: 28.1/2019/SK, Z dnia: 31.01.2019


w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w uchwale nr IV/31/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2019-2038 oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
Informacja wytworzona przez dnia 15.04.2019.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 15.04.2019 , wersja 1

Numer: 2/2019/SK, Z dnia: 03.01.2019


w sprawie ustalenia wartości oraz określenia stawek amortyzacyjnych i umorzeniowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w Urzędzie Miejskim i jednostkach organizacyjnych Gminy Sandomierz
Informacja wytworzona przez dnia 11.02.2019.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 11.02.2019 , wersja 1

Numer: 14/2019/CUW, Z dnia: 21.01.2019


w sprawie ustalenia harmonogramu i ogólnych zasad rekrutacji dzieci do Samorządowych Przedszkoli i Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz
Informacja wytworzona przez dnia 28.01.2019.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 28.01.2019 , wersja 1

Numer: 132/2019/CUW, Z dnia: 28.05.2019


sprawie ustalenia terminów i zasad organizacji dyżuru wakacyjnego dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sandomierz w roku szkolnym 2018/2019
Informacja wytworzona przez dnia 27.06.2019.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 27.06.2019 , wersja 1

Numer: 125/2019/CUW, Z dnia: 20.05.2019


w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu oraz zasad naliczania stawek najmu i dzierżawy pomieszczeń i powierzchni w szkołach podstawowych i przedszkolach samorządowych, prowadzonych przez Gminę Sandomierz
Informacja wytworzona przez dnia 24.05.2019.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 24.05.2019 , wersja 1

Numer: 15/2019/CUW, Z dnia: 21.01.2019


w sprawie ustalenia harmonogramu i ogólnych zasad rekrutacji dzieci do oddziałów sportowych i dwujęzycznych w Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz
Informacja wytworzona przez dnia 29.01.2019.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 29.01.2019 , wersja 1
Początek strony