Regulamin organizacyjny

ZARZĄDZENIE Nr 77/2019/CUW
BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA
z dnia 2 kwietnia 2019 r.

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego
Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu

 

      Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506)
zarządzam, co następuje:

 

        § 1. Zatwierdzam Regulamin Organizacyjny Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.

        § 2. Traci moc Zarządzenie Nr 84/2018/CUW Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 22 maja 2018 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Centrum usług Wspólnych w Sandomierzu.

        § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza - Regulamin Organizacyjny [pobierz regulamin]

 

Informacja wytworzona przez dnia 20.02.2017
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 13.01.2020. Odsłon 1964, Wersja 3drukujLink otwiera się w nowym oknie
Wersja : 1 2 3 
Początek strony