Przedmiot działalnosci i kompetencje

 

 • Centrum Usług Wspólnych obejmuje swoją działalnością obsługę finansowo-księgową i administracyjną:szkół, przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Sandomierz i żłobków oraz finansowo – księgową i administracyjną tj. kadry, płace, obsługa informatyczna i prawna oraz z zakresu zamówień publicznych, BHP i p. poż. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Świetlicy Środowiskowej oraz zakładu budżetowego Gminy Miejskiej Sandomierz pod nazwą "Targowiska Miejskie samorządowy zakład budżetowy". Centrum Usług Wspólnych nie przejmuje kompetencji i obowiązków pracodawcy wynikających z art. 3 i art. 94 ustawy Kodeksu Pracy.
 • Zakres obsługi gminnych instytucji kultury określony zostanie na podstawie stosownych porozumień
  zawartych pomiędzy jednostkami obsługiwanymi, a Centrum.
 • Centrum Usług Wspólnych prowadzi pełną dokumentację i dokonuje wszelkich czynności
  związanych z prawidłowym funkcjonowaniem oświaty i wychowania w placówkach oświatowo – wychowawczych
  prowadzonych przez Gminę Miejską Sandomierz.
 • Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu obejmuje swoją działalnością następujące jednostki:
  • Gimnazjum Nr 1 przy ul. Cieśli Nr 2
   Gimnazjum Nr 2 przy ul. Flisaków 30
   Szkołę Podstawową Nr 1 przy ul. Okrzei 6
   Szkołę Podstawową Nr 2 przy ul. Mickiewicza9
   Szkołę Podstawową Nr 3 przy ul. Flisaków 30
   Szkołę Podstawową Nr 4 przy ul. Mickiewicza 39
   Przedszkole Samorządowe Nr 1 przy ul. Okrzei 8
   Przedszkole Samorządowe Nr 3 przy ul. Słowackiego 9
   Przedszkole Samorządowe Nr 5 przy ul. Portowej 28
   Przedszkole Samorządowe Nr 6 przy ul. T. Króla 3
   Przedszkole Samorządowe Nr 7 przy ul. Armii Krajowej 5
   Żłobek przy Przedszkolu Samorządowym Nr 5 przy ulicy Portowej 28
   Świetlica Środowiskowa przy ul. Juliusza Słowackiego 15
   Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przy ul. Koseły 3a
   Targowiska Miejskie samorządowyzakładbudżetowy przy ul. Przemysłowej 2
 • Gminne Instytucje Kultury mogą przystąpić do obsługi o której mowa w pkt. 1 na podstawie porozumień
  zawartych w oparciu o art. 10b ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

 

Informacja wytworzona przez dnia 17.02.2017
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 17.02.2017. Odsłon 2581, Wersja 3drukujLink otwiera się w nowym oknie
Wersja : 1 2 3 
Początek strony