Przedmiot działalnosci i kompetencje

 

 • Centrum Usług Wspólnych obejmuje swoją działalnością obsługę finansowo-księgową i administracyjną:szkół, przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Sandomierz i żłobków oraz finansowo – księgową i administracyjną tj. kadry, płace, obsługa informatyczna i prawna oraz z zakresu zamówień publicznych, BHP i p. poż. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Świetlicy Środowiskowej oraz zakładu budżetowego Gminy Miejskiej Sandomierz pod nazwą "Targowiska Miejskie samorządowy zakład budżetowy". Centrum Usług Wspólnych nie przejmuje kompetencji i obowiązków pracodawcy wynikających z art. 3 i art. 94 ustawy Kodeksu Pracy.
 • Zakres obsługi gminnych instytucji kultury określony zostanie na podstawie stosownych porozumień
  zawartych pomiędzy jednostkami obsługiwanymi, a Centrum.
 • Centrum Usług Wspólnych prowadzi pełną dokumentację i dokonuje wszelkich czynności
  związanych z prawidłowym funkcjonowaniem oświaty i wychowania w placówkach oświatowo – wychowawczych
  prowadzonych przez Gminę Miejską Sandomierz.
 • Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu obejmuje swoją działalnością następujące jednostki:
  - Gimnazjum Nr 1 przy ul. Cieśli Nr 2
  - Gimnazjum Nr 2 przy ul. Flisaków 30
  -
Informacja wytworzona przez dnia 17.02.2017
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 17.02.2017. Odsłon 2564, Wersja 2drukujLink otwiera się w nowym oknie
Wersja : 1 2 3 
Początek strony