Rok 2021

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA

Numer: 255/2021/CUW, Z dnia: 09.11.2021


w sprawie powołania Komisji ds. Pomocy Zdrowotnej dla Nauczycieli
Informacja wytworzona przez dnia 09.11.2021.
Opublikowana przez Andrzej Gajewski dnia 09.11.2021 , wersja 1

Numer: 250/2021/CUW, Z dnia: 29.10.2021


w sprawie wyznaczenia wspólnego zamawiającego Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówienia publicznego na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Sandomierz oraz określenia zasad wspólnego przeprowadzenia tychże postępowań.
Informacja wytworzona przez dnia 03.11.2021.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 03.11.2021 , wersja 1

Numer: 204/2021/CUW, Z dnia: 21.09.2021


w sprawie powołania komisji rozpatrującej wnioski o Nagrodę Burmistrza Miasta Sandomierza w roku 2021
Informacja wytworzona przez dnia 23.09.2021.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 23.09.2021 , wersja 1

Numer: 145/2021/CUW, Z dnia: 15.06.2021


zmieniające Zarządzenie Nr 131/2021/CUW Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 25.05.2021 roku w sprawie ustalenia terminów i zasad organizacji dyżuru wakacyjnego dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sandomierz w roku szkolnym 2020/2021
Informacja wytworzona przez dnia 16.06.2021.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 16.06.2021 , wersja 1

Numer: 131/2021/CUW, Z dnia: 25.05.2021


w sprawie ustalenia terminów i zasad organizacji dyżuru wakacyjnego dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sandomierz w roku szkolnym 2020/2021
Informacja wytworzona przez dnia 27.05.2021.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 27.05.2021 , wersja 4

Numer: 126/2021/CUW, Z dnia: 20.05.2021


w sprawie: wprowadzenia procedury przekazywania składników majątkowych, dokumentacji księgowej, akt osobowych i spraw kadrowych oraz dokumentacji dotyczącej organizacji pracy jednostki, w przypadku zmiany dyrektora szkoły lub placówki
Informacja wytworzona przez dnia 25.05.2021.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 27.05.2021 , wersja 2

Numer: 90/2021/CUW, Z dnia: 01.04.2021


w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 7 przy ulicy Armii Krajowej 5 w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 01.04.2021.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 01.04.2021 , wersja 1

Numer: 88/2021/CUW, Z dnia: 01.04.2021


w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 5 przy ulicy Portowej 28 w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 01.04.2021.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 01.04.2021 , wersja 1

Numer: 89/2021/CUW, Z dnia: 01.04.2021


w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 6 przy ulicy Tadeusza Króla 3 w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 01.04.2021.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 01.04.2021 , wersja 1

Numer: 86/2021/CUW, Z dnia: 31.03.2021


w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza przy ulicy Mickiewicza 39 w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 31.03.2021.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 31.03.2021 , wersja 1

Numer: 85/2021/CUW, Z dnia: 31.03.2021


w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Armii Krajowej przy ulicy Flisaków 30 w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 31.03.2021.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 31.03.2021 , wersja 1

Numer: 71/2021/CUW, Z dnia: 17.03.2021


w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Sandomierzu, ul. Portowa 28, 27-600 Sandomierz
Informacja wytworzona przez dnia 18.03.2021.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 18.03.2021 , wersja 1

Numer: 72/2021/CUW, Z dnia: 17.03.2021


w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 6 w Sandomierzu, ul. Porucznika Tadeusza Króla 3, 27-600 Sandomierz
Informacja wytworzona przez dnia 18.03.2021.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 18.03.2021 , wersja 1

Numer: 73/2021/CUW, Z dnia: 17.03.2021


w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 7 w Sandomierzu, ul. Armii Krajowej 7, 27-600 Sandomierz
Informacja wytworzona przez dnia 18.03.2021.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 18.03.2021 , wersja 1

Numer: 69/2021/CUW, Z dnia: 16.03.2021


w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Armii Krajowej, ul. Flisaków 30, 27 - 600 Sandomierz
Informacja wytworzona przez dnia 16.03.2021.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 16.03.2021 , wersja 1

Numer: 70/2021/CUW, Z dnia: 16.03.2021


w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza, ul. Mickiewicza 39, 27-600 Sandomierz
Informacja wytworzona przez dnia 16.03.2021.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 16.03.2021 , wersja 1

Numer: 67/2021/CUW, Z dnia: 12.03.2021


w sprawie: ustalenia regulaminu konkursu na stanowiska dyrektorów publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz oraz trybu pracy komisji konkursowej
Informacja wytworzona przez dnia 16.03.2021.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 16.03.2021 , wersja 1

Numer: 68/2021/CUW, Z dnia: 12.03.2021


w sprawie: ustalenia regulaminu konkursu na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sandomierz oraz trybu pracy komisji konkursowej
Informacja wytworzona przez dnia 16.03.2021.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 16.03.2021 , wersja 1

Numer: 56/2021/CUW, Z dnia: 02.03.2021


w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów Przedszkoli Samorządowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz
Informacja wytworzona przez dnia 02.03.2021.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 02.03.2021 , wersja 1

Numer: 55/2021/CUW, Z dnia: 01.03.2021


w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów Publicznych Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz
Informacja wytworzona przez dnia 01.03.2021.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 01.03.2021 , wersja 1

Numer: 36/2021/CUW, Z dnia: 27.01.2021


w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sandomierz, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opiat za kształcenie · pobierane przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane na rok 2021.
Informacja wytworzona przez dnia 02.02.2021.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 02.02.2021 , wersja 1

Numer: 35/2021/CUW, Z dnia: 27.01.2021


w sprawie: odwołania konkursu na stanowiska dyrektorów Przedszkoli Samorządowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz
Informacja wytworzona przez dnia 28.01.2021.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 28.01.2021 , wersja 1

Numer: 34/2021/CUW, Z dnia: 27.01.2021


w sprawie odwołania konkursu na stanowiska dyrektorów Publicznych Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz
Informacja wytworzona przez dnia 28.01.2021.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 28.01.2021 , wersja 1

Numer: 21/2021/CUW, Z dnia: 19.01.2021


w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów Przedszkoli Samorządowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz
Informacja wytworzona przez dnia 18.01.2021.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 28.01.2021 , wersja 2

Numer: 20/2021/CUW, Z dnia: 18.01.2021


w sprawie ustalenia harmonogramu i ogólnych zasad rekrutacji dzieci do oddziałów sportowych i dwujęzycznych w Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz
Informacja wytworzona przez dnia 26.01.2021.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 26.01.2021 , wersja 1

Numer: 16/2021/CUW, Z dnia: 18.01.2021


w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów Publicznych Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz
Informacja wytworzona przez dnia 19.01.2021.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 19.01.2021 , wersja 1

Numer: 17/2021/CUW, Z dnia: 18.01.2021


w sprawie ustalenia regulaminu konkursu na stanowiska dyrektorów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz oraz trybu pracy komisji konkursowej
Informacja wytworzona przez dnia 19.01.2021.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 19.01.2021 , wersja 1

Numer: 19/2021/CUW, Z dnia: 18.01.2021


w sprawie ustalenia harmonogramu i ogólnych zasad rekrutacji dzieci do Samorządowych Przedszkoli i Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz
Informacja wytworzona przez dnia 21.01.2021.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 21.01.2021 , wersja 1

Numer: 2/2021/CUW, Z dnia: 04.01.2021


w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 07.01.2021.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 07.01.2021 , wersja 1
Początek strony