Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Sprawozdania finansowe za 2021 rok:

-Informacja dodatkowa             
-Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  
-Zestawienie zmian w funduszu jednostki   
-Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  
-Arkusz wyłączęń  
-Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki  
-Arkusz wyłączeń dla rachunków zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  

 

Informacja wytworzona przez dnia 12.04.2022
Opublikowana przez Kacper Maciąg dnia 13.04.2022. Odsłon 133, Wersja 2drukujLink otwiera się w nowym oknie
Wersja : 1 2 3 
Początek strony