Dostawa materiałów biurowych i papierniczych (wygasły...)

 Oznaczenie sprawy: CUW.26.2.2019.AB
                                                                 
Sandomierz, 22.05.2019 r.
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na realizację zadania:     
„Dostawa  materiałów  biurowych i papierniczych do CUW i jednostek obsługiwanych”
Dane Zamawiającego:
będącego centralnym zamawiającym wskazanym w Uchwale Nr IV/36/2019 Rady Miasta Sandomierza  z dnia 30 stycznia 2019 r.,
realizującym pomocnicze działania zakupowe przy udzielaniu zamówień publicznych dla jednostek obsługiwanych/Zamawiających
wymienionych w punkcie 3.

Centrum Usług Wspólnych,
ul. Leona Cieśli 2,
27-600 Sandomierz
Telefon/faks: 15 644 56 80
Strona www. http://bip.cuw.sandomierz.eu
Adres e-mail sekretariat@cuw.sandomierz.eu

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Aleksandra Brożyna
Tel. 15 644 56 80, wew.26
e-mail: aleksandra.brozyna@cuw.sandomierz.eu

 Zmiana w formularzu asortymentowo-cenowym.W związku ze zmianami w formularzu asortymentowo-cenowym w załączniku Nr 2
nastąpi przesunięcie terminu składania ofert do 31 maja 2019 r. do godz. 11.30.
Otwarcie ofetrt nastapi o godz. 12.00.

Załączniki:

1. Zaproszenie - zmiana terminu [pobierz]
2. Załącznik Nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy po zmianie [pobierz]powrót...
Wersja : 1 2 3 4 5 
Informacja wytworzona przez dnia 22.05.2019
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 27.05.2019. Wygasa 01.06.2019. Odsłon 5110, Wersja 5 Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony