Dostawa materiałów biurowych i papierniczych (wygasły...)

 Oznaczenie sprawy: CUW.26.2.2019.AB
                                                                 
Sandomierz, 22.05.2019 r.
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na realizację zadania:     
„Dostawa  materiałów  biurowych i papierniczych do CUW i jednostek obsługiwanych”
Dane Zamawiającego:
będącego centralnym zamawiającym wskazanym w Uchwale Nr IV/36/2019 Rady Miasta Sandomierza  z dnia 30 stycznia 2019 r.,
realizującym pomocnicze działania zakupowe przy udzielaniu zamówień publicznych dla jednostek obsługiwanych/Zamawiających
wymienionych w punkcie 3.

Centrum Usług Wspólnych,
ul. Leona Cieśli 2,
27-600 Sandomierz
Telefon/faks: 15 644 56 80
Strona www. http://bip.cuw.sandomierz.eu
Adres e-mail sekretariat@cuw.sandomierz.eu

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Aleksandra Brożyna
Tel. 15 644 56 80, wew.26
e-mail: aleksandra.brozyna@cuw.sandomierz.eu

 Zmiana w formularzu asortymentowo-cenowym.Załączniki:
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Link otwiera się w nowym oknie
Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy
Link otwiera się w nowym oknie
Załącznik nr 3 - Wzór umowy
Link otwiera się w nowym oknie
Zaproszenie
Link otwiera się w nowym oknie
Informacja wytworzona przez dnia 22.05.2019
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 24.05.2019. Wygasa 29.05.2019. Odsłon 5887, Wersja 4