Rok 2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: CUW.021.45.2018, Z dnia: 24.12.2018

, Zmieniana:  
sprawie zmiany treści Zarządzenia nr CUW-021-33-2018 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu z dnia 03.12.2018 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sandomierzu.
Informacja wytworzona przez dnia 24.12.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 16.01.2019 , wersja 1

Numer: CUW.021.44.2018, Z dnia: 14.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia Regulaminu dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 17.12.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 17.12.2018 , wersja 1

Numer: CUW.021.43.2018, Z dnia: 12.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie ustalania zasad przyznawania nagród dla pracowników Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 17.12.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 17.12.2018 , wersja 1

Numer: CUW.021.42.2018, Z dnia: 05.12.2018

, Zmieniana:  
sprawie powołania komisji w postępowaniu prowadzonym na zasadzie zapytania ofertowego
Informacja wytworzona przez dnia 05.12.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 05.12.2018 , wersja 1

Numer: CUW.021.31.2018, Z dnia: 03.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 04.12.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 04.12.2018 , wersja 1

Numer: CUW.021.38.2018, Z dnia: 03.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych w Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 04.12.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 04.12.2018 , wersja 1

Numer: CUW.021.34.2018, Z dnia: 03.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 04.12.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 04.12.2018 , wersja 1

Numer: CUW.021.39.2018, Z dnia: 03.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych w Przedszkolu Samorządowym Nr 6 w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 04.12.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 04.12.2018 , wersja 1

Numer: CUW.021.36.2018, Z dnia: 03.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 04.12.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 04.12.2018 , wersja 1

Numer: CUW.021.33.2018, Z dnia: 03.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 04.12.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 04.12.2018 , wersja 1

Numer: CUW.021.32.2018, Z dnia: 03.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 04.12.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 04.12.2018 , wersja 1

Numer: CUW.021.40.2018, Z dnia: 03.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych w Przedszkolu Samorządowym Nr 7 w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 04.12.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 04.12.2018 , wersja 1

Numer: CUW.021.35.2018, Z dnia: 03.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych w Szkole Podstawowej Nr 4 w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 04.12.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 04.12.2018 , wersja 1

Numer: CUW.021.41.2018, Z dnia: 03.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych w Żłobku przy Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 04.12.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 04.12.2018 , wersja 1

Numer: CUW.021.37.2018, Z dnia: 03.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych w Przedszkolu Samorządowym Nr 3 w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 04.12.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 04.12.2018 , wersja 1

Numer: CUW.021.25.2018, Z dnia: 30.11.2018

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia planów przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu i Jednostkach obsługiwanych przez Centrum.
Informacja wytworzona przez dnia 03.12.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 03.12.2018 , wersja 1

Numer: CUW.021.27.2018, Z dnia: 30.11.2018

, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji składników majątkowych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 03.12.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 03.12.2018 , wersja 1

Numer: CUW.021.26.2018, Z dnia: 30.11.2018

, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji składników majątkowych w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 03.12.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 03.12.2018 , wersja 1

Numer: CUW.021.29.2018, Z dnia: 30.11.2018

, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji składników majątkowych w Samorządowym Zakładzie Budżetowym „Targowiska Miejskie" w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 03.12.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 03.12.2018 , wersja 1

Numer: CUW.021.28.2018, Z dnia: 30.11.2018

, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji składników majątkowych w Placówce Wsparcia Dziennego „Przystanek Błonie" w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 03.12.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 03.12.2018 , wersja 1

Numer: CUW.021.30.2018, Z dnia: 30.11.2018

, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji składników majątkowych w Świetlicy Środowiskowej w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 03.12.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 03.12.2018 , wersja 1

Numer: CUW.021.24.2018, Z dnia: 29.10.2018

, Zmieniana:  
sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu końcowego służby przygotowawczej
Informacja wytworzona przez dnia 30.10.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 30.10.2018 , wersja 1

Numer: CUW.021.23.2018, Z dnia: 19.10.2018

, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji w postępowaniu prowadzonym na zasadzie zapytania ofertowego
Informacja wytworzona przez dnia 22.10.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 22.10.2018 , wersja 1

Numer: CUW.021.22.2018, Z dnia: 20.09.2018

, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji w postępowaniu prowadzonym na zasadzie zapytania ofertowego
Informacja wytworzona przez dnia 02.10.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 02.10.2018 , wersja 1

Numer: CUW.021.21.2018, Z dnia: 18.09.2018

, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy: referent ds. księgowości budżetowej
Informacja wytworzona przez dnia 18.09.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 18.09.2018 , wersja 1

Numer: CUW.021.5.2.1.2018, Z dnia: 18.09.2018

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości.
Informacja wytworzona przez dnia 21.01.2019.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 21.01.2019 , wersja 1

Numer: CUW.021.20.2018, Z dnia: 14.09.2018

, Zmieniana:  
sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji ds. wyceny i likwidacji składników majątku w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 18.09.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 18.09.2018 , wersja 1

Numer: CUW.021.19.2018, Z dnia: 06.09.2018

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych
Informacja wytworzona przez dnia 26.09.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 26.09.2018 , wersja 1

Numer: CUW.021.18.2018, Z dnia: 02.07.2018

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości
Informacja wytworzona przez dnia 17.09.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 17.09.2018 , wersja 1

Numer: CUW.021.17.2018, Z dnia: 27.06.2018

, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu końcowego służby przygotowawczej
Informacja wytworzona przez dnia 29.06.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 29.06.2018 , wersja 1

Numer: CUW.021.16.2018, Z dnia: 13.06.2018

, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym na zasadzie zapytania ofertowego
Informacja wytworzona przez dnia 13.06.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 13.06.2018 , wersja 1

Numer: CUW.021.15.2018, Z dnia: 29.05.2018

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 29.05.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 29.05.2018 , wersja 1

Numer: CUW.021.13.2018, Z dnia: 25.05.2018

, Zmieniana:  
w sprawie powołania inspektora ochrony danych.
Informacja wytworzona przez dnia 29.05.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 29.05.2018 , wersja 1

Numer: CUW.021.12.2018, Z dnia: 17.05.2018

, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy: referent ds. księgowości budżetowej.
Informacja wytworzona przez dnia 24.05.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 24.05.2018 , wersja 1

Numer: CUW.021.11.2018, Z dnia: 07.03.2018

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej składników majątkowych w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu i w Jednostkach obsługiwanych przez Centrum
Informacja wytworzona przez dnia 16.03.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 16.03.2018 , wersja 1

Numer: CUW.021.6.2018, Z dnia: 06.02.2018

, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu końcowego służby przygotowawczej
Informacja wytworzona przez dnia 06.02.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 06.02.2018 , wersja 1

Numer: CUW.021.10.2018, Z dnia: 01.02.2018

, Zmieniana:  
w sprawie określenia zasad używania samochodów prywatnych do celów służbowych
Informacja wytworzona przez dnia 01.02.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 01.02.2018 , wersja 1

Numer: CUW.021.8.2018, Z dnia: 01.02.2018

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych dla Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu oraz pomiędzy Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu, a Jednostkami obsługiwanymi przez Centrum.
Informacja wytworzona przez dnia 01.02.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 22.05.2018 , wersja 1

Numer: CUW.021.9.2018, Z dnia: 01.02.2018

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 01.02.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 01.02.2018 , wersja 2

Numer: CUW.021.4.2018, Z dnia: 02.01.2018

, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej na 2018 r.
Informacja wytworzona przez dnia 17.01.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 17.01.2018 , wersja 1

Numer: CUW.021.3.2018, Z dnia: 02.01.2018

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia planu finansowego Centrum Usług Wspólnych na rok 2018
Informacja wytworzona przez dnia 10.01.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 10.01.2018 , wersja 1

Numer: CUW.021.2.2018, Z dnia: 02.01.2018

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej składników majątkowych w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu i w Jednostkach obsługiwanych przez Centrum
Informacja wytworzona przez dnia 10.01.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 10.01.2018 , wersja 1

Numer: CUW.021.1.2018, Z dnia: 02.01.2018

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych dla Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu oraz pomiędzy Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu, a Jednostkami obsługiwanymi przez Centrum.
Informacja wytworzona przez dnia 10.01.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 10.01.2018 , wersja 1

Numer: CUW.021.7.2018, Z dnia: 02.01.2018

, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 07.03.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 07.03.2018 , wersja 1

Numer: CUW.021.5.2018, Z dnia: 02.01.2018

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości
Informacja wytworzona przez dnia 16.10.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 16.10.2018 , wersja 1
Początek strony