Rok 2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA
Numer: CUW.021.1.2018, Z dnia: 02.01.2018, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych dla Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu oraz pomiędzy Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu, a Jednostkami obsługiwanymi przez Centrum.
Informacja wytworzona przez dnia 10.01.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 10.01.2018 , wersja 1
Numer: CUW.021.2.2018, Z dnia: 02.01.2018, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej składników majątkowych w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu i w Jednostkach obsługiwanych przez Centrum
Informacja wytworzona przez dnia 10.01.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 10.01.2018 , wersja 1
Numer: CUW.021.3.2018, Z dnia: 02.01.2018, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia planu finansowego Centrum Usług Wspólnych na rok 2018
Załączniki:
CUW_021_3_2018.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 10.01.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 10.01.2018 , wersja 1
Numer: CUW.021.4.2018, Z dnia: 02.01.2018, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej na 2018 r.
Informacja wytworzona przez dnia 17.01.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 17.01.2018 , wersja 1
Numer: CUW.021.5.2018, Z dnia: 02.01.2018, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości
Informacja wytworzona przez dnia 16.10.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 16.10.2018 , wersja 1
Numer: CUW.021.6.2018, Z dnia: 06.02.2018, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu końcowego służby przygotowawczej
Załączniki:
CUW_021_6_2018.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 06.02.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 06.02.2018 , wersja 1
Numer: CUW.021.7.2018, Z dnia: 02.01.2018, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
Załączniki:
CUW_021_7_2018.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 07.03.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 07.03.2018 , wersja 1
Numer: CUW.021.8.2018, Z dnia: 01.02.2018, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych dla Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu oraz pomiędzy Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu, a Jednostkami obsługiwanymi przez Centrum.
Informacja wytworzona przez dnia 01.02.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 22.05.2018 , wersja 1
Numer: CUW.021.9.2018, Z dnia: 01.02.2018, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
Załączniki:
CUW_021_9_2018.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 01.02.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 01.02.2018 , wersja 2
Numer: CUW.021.10.2018, Z dnia: 01.02.2018, Zmieniana:  
w sprawie określenia zasad używania samochodów prywatnych do celów służbowych
Informacja wytworzona przez dnia 01.02.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 01.02.2018 , wersja 1
Numer: CUW.021.11.2018, Z dnia: 07.03.2018, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej składników majątkowych w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu i w Jednostkach obsługiwanych przez Centrum
Informacja wytworzona przez dnia 16.03.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 16.03.2018 , wersja 1
Numer: CUW.021.12.2018, Z dnia: 17.05.2018, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy: referent ds. księgowości budżetowej.
Załączniki:
CUW_021_12_2018.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 24.05.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 24.05.2018 , wersja 1
Numer: CUW.021.13.2018, Z dnia: 25.05.2018, Zmieniana:  
w sprawie powołania inspektora ochrony danych.
Informacja wytworzona przez dnia 29.05.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 29.05.2018 , wersja 1
Numer: CUW.021.15.2018, Z dnia: 29.05.2018, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
Załączniki:
CUW_021_15_2018.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 29.05.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 29.05.2018 , wersja 1
Numer: CUW.021.16.2018, Z dnia: 13.06.2018, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym na zasadzie zapytania ofertowego
Załączniki:
CUW_021_16_2018.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 13.06.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 13.06.2018 , wersja 1
Numer: CUW.021.17.2018, Z dnia: 27.06.2018, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu końcowego służby przygotowawczej
Załączniki:
CUW_021_17_2018.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 29.06.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 29.06.2018 , wersja 1
Numer: CUW.021.18.2018, Z dnia: 02.07.2018, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości
Informacja wytworzona przez dnia 17.09.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 17.09.2018 , wersja 1
Numer: CUW.021.19.2018, Z dnia: 06.09.2018, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych
Załączniki:
CUW_021_19_2018.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 26.09.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 26.09.2018 , wersja 1
Numer: CUW.021.20.2018, Z dnia: 14.09.2018, Zmieniana:  
sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji ds. wyceny i likwidacji składników majątku w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
Załączniki:
CUW_021_20_2018.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 18.09.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 18.09.2018 , wersja 1
Numer: CUW.021.21.2018, Z dnia: 18.09.2018, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy: referent ds. księgowości budżetowej
Załączniki:
CUW_021_21_2018.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 18.09.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 18.09.2018 , wersja 1
Numer: CUW.021.22.2018, Z dnia: 20.09.2018, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji w postępowaniu prowadzonym na zasadzie zapytania ofertowego
Załączniki:
CUW_021_22_2018.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 02.10.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 02.10.2018 , wersja 1
Numer: CUW.021.23.2018, Z dnia: 19.10.2018, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji w postępowaniu prowadzonym na zasadzie zapytania ofertowego
Załączniki:
CUW_021_23_2018.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 22.10.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 22.10.2018 , wersja 1
Numer: CUW.021.24.2018, Z dnia: 29.10.2018, Zmieniana:  
sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu końcowego służby przygotowawczej
Załączniki:
CUW_021_24_2018.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 30.10.2018.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 30.10.2018 , wersja 1
Początek strony