Rok 2019

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA
Numer: CUW.021.1.2019, Z dnia: 03.01.2019, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej na 2019 r.
Informacja wytworzona przez dnia 07.01.2019.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 07.01.2019 , wersja 1
Numer: CUW.021.2.2019, Z dnia: 03.01.2019, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 07.01.2019.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 07.01.2019 , wersja 2
Numer: CUW.021.5.2019, Z dnia: 03.01.2019, Zmieniana:  
w sprawie szkolenia pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
Informacja wytworzona przez dnia 22.01.2019.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 22.01.2019 , wersja 1
Numer: CUW.021.6.2019, Z dnia: 28.01.2019, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy: inspektor ds. zamówień publicznych
Załączniki:
CUW_021_6_2019.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 30.01.2019.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 30.01.2019 , wersja 1
Numer: CUW.021.7.2019, Z dnia: 31.01.2019, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia planu finansowego Centrum Usług Wspólnych na rok 2019
Załączniki:
CUW_021_7_2019.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 07.02.2019.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 07.02.2019 , wersja 1
Numer: CUW.021.8.2019, Z dnia: 31.01.2019, Zmieniana:  
w sprawie wyznaczenia pracowników do wykonywania czynności w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników CUW w Sandomierzu
Załączniki:
CUW_021_8_2019.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 18.02.2019.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 18.02.2019 , wersja 1
Numer: CUW.021.9.2019, Z dnia: 20.02.2019, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 25.02.2019.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 25.02.2019 , wersja 1
Początek strony