Rok 2019

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA
Numer: CUW.021.1.2019, Z dnia: 03.01.2019, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej na 2019 r.
Informacja wytworzona przez dnia 07.01.2019.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 07.01.2019 , wersja 1
Numer: CUW.021.2.2019, Z dnia: 03.01.2019, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 07.01.2019.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 07.01.2019 , wersja 2
Numer: CUW.021.3.2019, Z dnia: 03.01.2019, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenie instrukcji inwentaryzacyjnej składników majątkowych w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu oraz w Jednostkach obsługiwanych przez Centrum
Informacja wytworzona przez dnia 03.01.2019.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 09.09.2019 , wersja 2
Numer: CUW.021.4.2019, Z dnia: 03.01.2019, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości
Informacja wytworzona przez dnia 03.01.2019.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 11.09.2019 , wersja 2
Numer: CUW.021.5.2019, Z dnia: 03.01.2019, Zmieniana:  
w sprawie szkolenia pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
Informacja wytworzona przez dnia 22.01.2019.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 22.01.2019 , wersja 1
Numer: CUW.021.6.2019, Z dnia: 28.01.2019, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy: inspektor ds. zamówień publicznych
Załączniki:
CUW_021_6_2019.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 30.01.2019.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 30.01.2019 , wersja 1
Numer: CUW.021.7.2019, Z dnia: 31.01.2019, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia planu finansowego Centrum Usług Wspólnych na rok 2019
Załączniki:
CUW_021_7_2019.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 07.02.2019.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 07.02.2019 , wersja 1
Numer: CUW.021.8.2019, Z dnia: 31.01.2019, Zmieniana:  
w sprawie wyznaczenia pracowników do wykonywania czynności w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników CUW w Sandomierzu
Załączniki:
CUW_021_8_2019.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 18.02.2019.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 18.02.2019 , wersja 1
Numer: CUW.021.9.2019, Z dnia: 20.02.2019, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 25.02.2019.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 25.02.2019 , wersja 1
Numer: CUW.021.10.2019, Z dnia: 25.03.2019, Zmieniana:  
sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu końcowego służby przygotowawczej
Załączniki:
CUW_021_10_2019.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 26.03.2019.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 26.03.2019 , wersja 1
Numer: CUW.021.11.2019, Z dnia: 26.03.2019, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy: pracownik ds. zamówień publicznych
Załączniki:
CUW_021_11_2019.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 26.03.2019.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 26.03.2019 , wersja 1
Numer: CUW.021.12.2019, Z dnia: 29.03.2019, Zmieniana:  
w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
Załączniki:
CUW_021_12_2019.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 01.04.2019.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 01.04.2019 , wersja 1
Numer: CUW.021.13.2019, Z dnia: 16.04.2019, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
Załączniki:
CUW_021_13_2019.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 16.04.2019.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 16.04.2019 , wersja 1
Numer: CUW.021.14.2019, Z dnia: 17.05.2019, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia instrukcji w sprawie organizacji w zakresie działania składnicy akt Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
Załączniki:
CUW_021_14_2019.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 28.05.2019.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 28.05.2019 , wersja 1
Numer: CUW.021.15.2019, Z dnia: 28.05.2019, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym na zasadzie zapytania ofertowego
Załączniki:
CUW_021_15_2019.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 28.05.2019.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 28.05.2019 , wersja 1
Numer: CUW.021.16.2019, Z dnia: 31.05.2019, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniach prowadzonych na zasadzie zapytania ofertowego
Załączniki:
CUW_021_16_2019.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 31.05.2019.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 31.05.2019 , wersja 1
Numer: CUW.021.17.2019, Z dnia: 12.06.2019, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym na zasadzie zapytania ofertowego
Załączniki:
CUW_021_17_2019.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 12.06.2019.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 12.06.2019 , wersja 1
Numer: CUW.021.18.2019, Z dnia: 01.07.2019, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowych- księgowych dla Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu oraz pomiędzy Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu a Jednostkami obsługiwanymi przez Centrum.
Informacja wytworzona przez dnia 11.07.2019.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 11.07.2019 , wersja 1
Numer: CUW.021.19.2019, Z dnia: 01.08.2019, Zmieniana:  
w sprawie dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.
Załączniki:
CUW_021_19_2019.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 05.08.2019.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 05.08.2019 , wersja 1
Numer: CUW.021.20.2019, Z dnia: 16.09.2019, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu końcowego służby przygotowawczej
Załączniki:
CUW_021_20_2019.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 16.09.2019.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 16.09.2019 , wersja 1
Numer: CUW.021.21.2019, Z dnia: 15.10.2019, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia spisu i wyłączenia na makulaturę dokumentacji niearchiwalnej.
Załączniki:
CUW_021_21_2019.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 15.10.2019.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 15.10.2019 , wersja 1
Numer: CUW.021.22.2019, Z dnia: 23.10.2019, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień przez Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu jako centralnego zamawiającego
Informacja wytworzona przez dnia 23.10.2019.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 23.10.2019 , wersja 1
Początek strony