Rok 2017

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: CUW.021.53.2017, Z dnia: 27.12.2017

, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy: referent ds. księgowości budżetowej
Informacja wytworzona przez dnia 27.12.2017.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 27.12.2017 , wersja 1

Numer: CUW.021.52.2017, Z dnia: 20.12.2017

, Zmieniana:  
w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy za święta przypadające w sobotę dla pracowników Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 27.12.2017.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 27.12.2017 , wersja 1

Numer: CUW.021.47.2017, Z dnia: 22.11.2017

, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Przedszkolu Samorządowym Nr 7 w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 13.12.2017.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 13.12.2017 , wersja 1

Numer: CUW.021.48.2017, Z dnia: 22.11.2017

, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Żłobku przy Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 13.12.2017.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 13.12.2017 , wersja 1

Numer: CUW.021.41.2017, Z dnia: 22.11.2017

, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Szkole Podstawowej Nr 3 w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 13.12.2017.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 13.12.2017 , wersja 1

Numer: CUW.021.39.2014, Z dnia: 22.11.2017

, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 12.12.2017.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 12.12.2017 , wersja 2

Numer: CUW.021.45.2017, Z dnia: 22.11.2017

, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 13.12.2017.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 13.12.2017 , wersja 1

Numer: CUW.021.36.2017, Z dnia: 22.11.2017

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych dla Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu oraz pomiędzy Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu , a Jednostkami obsługiwanymi przez Centrum.
Informacja wytworzona przez dnia 27.12.2017.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 27.12.2017 , wersja 1

Numer: CUW.021.42.2017, Z dnia: 22.11.2017

, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Szkole Podstawowej Nr 4 w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 13.12.2017.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 13.12.2017 , wersja 1

Numer: CUW.021.37.2017, Z dnia: 22.11.2017

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia planów przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu i w Jednostkach obsługiwanych przez Centrum.
Informacja wytworzona przez dnia 13.12.2017.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 13.12.2017 , wersja 1

Numer: CUW.021.51.2017, Z dnia: 22.11.2017

, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Targowiskach Miejskich Samorządowym Zakładzie Budżetowym
Informacja wytworzona przez dnia 13.12.2017.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 13.12.2017 , wersja 1

Numer: CUW.021.38.2017, Z dnia: 22.11.2017

, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 12.12.2017.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 12.12.2017 , wersja 1

Numer: CUW.021.46.2017, Z dnia: 22.11.2017

, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Przedszkolu Samorządowym Nr 6 w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 13.12.2017.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 13.12.2017 , wersja 1

Numer: CUW.021.44.2017, Z dnia: 22.11.2017

, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Przedszkolu Samorządowym Nr 3 w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 13.12.2017.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 13.12.2017 , wersja 1

Numer: CUW.021.49.2017, Z dnia: 22.11.2017

, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Świetlicy Środowiskowej w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 13.12.2017.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 13.12.2017 , wersja 1

Numer: CUW.021.43.2017, Z dnia: 22.11.2017

, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 13.12.2017.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 13.12.2017 , wersja 1

Numer: CUW.021.40.2017, Z dnia: 22.11.2017

, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 13.12.2017.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 13.12.2017 , wersja 1

Numer: CUW.021.50.2017, Z dnia: 22.11.2017

, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 13.12.2017.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 13.12.2017 , wersja 1

Numer: CUW.021.35.2017, Z dnia: 21.11.2017

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej składników majątkowych w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu i w Jednostkach obsługiwanych przez Centrum
Informacja wytworzona przez dnia 12.12.2017.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 12.12.2017 , wersja 1

Numer: CUW.021.34.2017, Z dnia: 10.10.2017

, Zmieniana:  
w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy za święta przypadające w sobotę dla pracowników Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 11.10.2017.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 11.10.2017 , wersja 1

Numer: CUW.021.33.2017, Z dnia: 02.10.2017

, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu końcowego służby przygotowawczej
Informacja wytworzona przez dnia 04.10.2017.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 04.10.2017 , wersja 1

Numer: CUW.021.31.2017, Z dnia: 11.09.2017

, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy: referent ds. księgowości budżetowej
Informacja wytworzona przez dnia 13.09.2017.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 13.09.2017 , wersja 1

Numer: CUW.021.29.2017, Z dnia: 11.07.2017

, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji w Gimnazjum Nr 1 w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 11.07.2017.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 11.07.2017 , wersja 2

Numer: CUW.021.30.2017, Z dnia: 11.07.2017

, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Gimnazjum Nr 2 im. 2 Pułku Piechoty Legionów w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 11.07.2017.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 11.07.2017 , wersja 1

Numer: CUW.021.28.2017, Z dnia: 27.06.2017

, Zmieniana:  
w sprawie zapewnienia pracownikom napojów.
Informacja wytworzona przez dnia 11.07.2017.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 11.07.2017 , wersja 1

Numer: CUW.021.27.2017, Z dnia: 14.06.2017

, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy: referent ds. obsługi finansowej
Informacja wytworzona przez dnia 14.06.2017.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 14.06.2017 , wersja 1

Numer: CUW.021.26.2017, Z dnia: 24.05.2017

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr CUW-021-2-2017 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu z dnia 02 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Centrum usług Wspólnych w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 12.06.2017.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 12.06.2017 , wersja 1

Numer: CUW.021.25.2017, Z dnia: 22.03.2017

, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu końcowego służby przygotowawczej
Informacja wytworzona przez dnia 12.06.2017.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 12.06.2017 , wersja 1

Numer: CUW.021.19.2017, Z dnia: 02.03.2017

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenie wewnętrznej Procedury Antymobbingowej w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 02.03.2017.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 02.03.2017 , wersja 1

Numer: CUW.021.10.2017, Z dnia: 02.01.2017

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenie kodeksu etyki pracowników Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 12.06.2017.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 12.06.2017 , wersja 1

Numer: CUW.021.22.2017, Z dnia: 02.01.2017

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 23.02.2017.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 28.02.2017 , wersja 2

Numer: CUW.021.11.2017, Z dnia: 02.01.2017

, Zmieniana:  
w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 02.03.2017.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 02.03.2017 , wersja 1

Numer: CUW.021.17.2017, Z dnia: 02.01.2017

, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej na 2017 r.
Informacja wytworzona przez dnia 12.06.2017.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 12.06.2017 , wersja 1

Numer: CUW.021.2.2017, Z dnia: 02.01.2017

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 27.02.2017.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 27.02.2017 , wersja 1

Numer: CUW.021.6.2017, Z dnia: 02.01.2017

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej i Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 27.02.2017.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 27.02.2017 , wersja 1

Numer: CUW.021.4.2017, Z dnia: 02.01.2017

, Zmieniana:  
w sprawie ustalania zasad przyznawania nagród dla pracowników Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 27.02.2017.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 27.02.2017 , wersja 1

Numer: CUW.021.18.2017, Z dnia: 02.01.2017

, Zmieniana:  
w sprawie zasad ochrony danych osobowych przetwarzanych w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 28.02.2017.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 28.02.2017 , wersja 2

Numer: CUW.021.5.2017, Z dnia: 02.01.2017

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 27.02.2017.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 27.02.2017 , wersja 1

Numer: CUW.021.1.2017, Z dnia: 02.01.2017

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli wewnętrznej w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 28.02.2017.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 28.02.2017 , wersja 1

Numer: CUW.021.23.2017, Z dnia: 02.01.2017

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych dla Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu i dla jednostek obsługiwanych przez Centrum.
Informacja wytworzona przez dnia 22.02.2017.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 22.02.2017 , wersja 2

Numer: CUW.021.13.2017, Z dnia: 02.01.2017

, Zmieniana:  
w sprawie dokonywania ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 12.06.2017.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 12.06.2017 , wersja 1

Numer: CUW.021.16.2017, Z dnia: 02.01.2017

, Zmieniana:  
w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 23.02.2017.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 23.02.2017 , wersja 1

Numer: CUW.021.15.2017, Z dnia: 02.01.2017

, Zmieniana:  
w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi pracowników Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 23.02.2017.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 23.02.2017 , wersja 1

Numer: CUW.021.24.2017, Z dnia: 02.01.2017

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia planu finansowego Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu na rok 2017.
Informacja wytworzona przez dnia 23.02.2017.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 28.02.2017 , wersja 3

Numer: CUW.021.3.2017, Z dnia: 02.01.2017

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 27.02.2017.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 28.02.2017 , wersja 4

Numer: CUW.021.14.2017, Z dnia: 02.01.2017

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia Regulaminu służby przygotowawczej w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 23.02.2017.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 23.02.2017 , wersja 1

Numer: CUW.021.20.2017, Z dnia: 02.01.2017

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia Zasad zarządzania ryzykiem w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 12.06.2017.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 12.06.2017 , wersja 1

Numer: CUW.021.9.2017, Z dnia: 02.01.2017

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia procedury zgłaszania wypadków przy pracy
Informacja wytworzona przez dnia 04.04.2017.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 04.04.2017 , wersja 1

Numer: CUW.021.12.2017, Z dnia: 02.01.2017

, Zmieniana:  
w sprawie dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.
Informacja wytworzona przez dnia 23.02.2017.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 23.02.2017 , wersja 1

Numer: CUW.021.21.2017, Z dnia: 02.01.2017

, Zmieniana:  
w sprawie instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 02.03.2017.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 02.03.2017 , wersja 2

Numer: CUW.021.8.2017, Z dnia: 02.01.2017

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia regulaminu organizacji kontroli zarządczej w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 12.06.2017.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 12.06.2017 , wersja 1
Początek strony